Teisėtvarka

Jungiasi kriminalinė ir viešoji policija
  • Įkelta: 2016-10-20
Eglės Andrijauskienės nuotrauka
„Tauragės žinių“ inform.
informacija@taurageszinios.lt

Lietuvoje pagal naująjį darbo modelį dirba ne vienas policijos komisariatas. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Tauragės AVPK)  viešosios ir kriminalinės policijos susijungimą įgyvendins iki kitų metų pradžios.

Neseniai pasikeitus Policijos prevencijos veiklos organizavimo aprašui, pasikeitė ir apylinkės inspektorių darbo specifika. Siekiant tobulinti policijos padalinių tarnybinę veiklą, Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Šilutės policijos komisariatų teritorijoms yra paskirti vyresnieji pareigūnai ir jiems pavaldūs tyrėjai ar specialistai. Pastarųjų skaičius svyruoja nuo 4 iki 7, priklausomai nuo aptarnaujamos teritorijos. Šiuo metu yra sumažinti teritorijų skaičiai, tačiau padidintos jose dirbančių pareigūnų pajėgos, būtent dėl šios priežasties užtikrinamas operatyvesnis reagavimas į pranešimus ir įvykius, efektyviau bei greičiau atskleidžiami teisės pažeidimai, pagreitėja jų tyrimų laikas. 

Šiuo metu tiek Tauragė, tiek Šilutė suskirstytos į 3 teritorijas, kurias aptarnauja po 3 vyresniuosius pareigūnus. Jie savarankiškai planuoja veiklą ir yra atsakingi už paskirtoje teritorijoje atliekamų prevencijos funkcijų vykdymą. Kaip minėta, šiems pareigūnams yra pavaldūs tyrėjai ir specialistai, kurie padeda įgyvendinti pavestus uždavinius, veiklą. Kitaip tariant, vyresnieji pareigūnai paskirsto darbus, tiria pareiškimus, todėl jiems pavaldūs pareigūnai dirba gatvėse, apklausia asmenis, surenka reikiamą informaciją. Anksčiau apylinkės inspektoriai didžiąją dalį praleisdavo kabinete, „apkrauti“ įvairiu darbu su dokumentais, neturėdami galimybės daugiau dėmesio skirti gyventojui. Įgyvendinant naująjį modelį, ši situacija iš esmės pasikeitė – gautą medžiagą tiria tik vyresnieji pareigūnai, o tyrėjai, važiuodami į teritoriją, su savimi turi planšetę. Jos dėka pareigūnai, būdami bet kurioje vietoje, gali prisijungti prie duomenų bazių, surašyti protokolą ar tarnybinį pranešimą. Taip pat į planšetę gaunamos tos dienos užduotys, kurias įvykdę, pareigūnai jas pažymi ir toliau tęsia kitus darbus, funkcijas vykdydami prižiūrimoje teritorijoje. 
Pagėgiuose ir Šilalėje teritorijos nebeskirstomos, liko po 1 bendrą teritoriją. Jose paskirta po 1 vyresnįjį pareigūną ir jiems pavaldžius tyrėjus bei specialistus. 

Nors gyventojai įpratę bendrauti su savo „apylinkės inspektoriumi“, nepaisant prevencijos aprašo pakeitimo, jie ir toliau turės į ką kreiptis. Svarbu pažymėti, kad, kai teritoriją aptarnavo tik vienas apylinkės inspektorius, buvo susiduriama su tokiomis problemomis, kaip nevienodai pasiskirstę darbo krūviai, gerokai lėtesnis pareiškimų tyrimas, teisės pažeidimų atskleidimas. Jau dabar grupių vyresnieji kaip pagrindinius pliusus įvardija darbo krūvio sumažėjimą ir tolygiai paskirstomą darbą, greičiau priimamus sprendimus.

Artimiausiu metu Tauragės AVPK vyks ir daugiau pokyčių – susijungs viešoji ir kriminalinė policija. Šiuo modeliu orientuojamasi į operatyvų įvykių reagavimą tiek mieste, tiek rajone, kokybiškesnį teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų atskleidimą bei tyrimą. Remiantis gyventojų apklausos duomenimis – patruliavimas viešose vietose, reagavimas į pranešimus ir pagalba nukentėjusiajam – svarbiausios policijos darbo sritys, kurias gyventojai vertina ne itin palankiai. Vadovaujantis naujuoju modeliu, šią situaciją siekiama pagerinti, o kitų komisariatų, kurie jau dirba pagal naująją tvarką, pavyzdžiai tik patvirtina, kad einama gera linkme. 

Taigi, kas pasikeis Tauragės AVPK sujungus viešąją ir kriminalinę policiją? Atsakymas paprastas – išliks panaši koncepcija kaip ir dabar, pasikeitus policijos prevencijos aprašui. Dalis kriminalinės policijos pareigūnų liks dirbti kabinetuose, kita dalis – dirbs teritorijoje. Teritorijoje dirbantiems tiek viešosios, tiek kriminalinės policijos tyrėjams vyresnieji pareigūnai formuos užduotis, paskirstys įvairius darbus. Gatvėse atsiras dar daugiau patruliuojančių ir įvykius reaguojančių ekipažų, užfiksavus tam tikrą įvykį, pareigūnai iš karto rinks pagrindinius įkalčius, tirs įvykio aplinkybes. Skubame nuraminti ir tuos, kurie galvoja, kad pareigūnams išėjus į gatves, nebebus kam tirti bylų. Dalis pareigūnų, kurie tyrė bylas, jas tirs ir toliau, darbus tęs savo kabinetuose, kiti kriminalinės policijos pareigūnai reaguos į pranešimus, teiks pagalbą nukentėjusiems asmenims. Jie, kaip ir apylinkės inspektoriai, nebebus „apkrauti“ įvairiomis bylomis ir informacija. 

Pareigūnams svarbu, kad esant poreikiui, ne gyventojas eitų pas jį ir lauktų jo už durų, bet policininkas pirmasis atvyktų pas nukentėjusįjį. 

Dalijami atšvaitai
  • Įkelta: 2016-10-18
Pagavo su „naminuke“
  • Įkelta: 2016-09-02
Nuo kelio nulėkė BMW
  • Įkelta: 2016-08-18
Daugiau straipsnių