Savivalda

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programų finansavimas ir vykdymas
  • Įkelta: 2016-06-03

2016 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms vykdyti savivaldybė skyrė 34 000 Eur (2015 m. buvo skirta 11 000 Eur, 2014 m. –7 241 Eur (25 000 Lt), 2013 m. – 7 241 Eur (25 000 Lt)). Informacija apie paslaugų teikimo konkursą buvo paskelbta savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje. Iki nurodytos datos (2016 m. balandžio 25 d.) gautos 33 programos (2015 m. – 31 programa), siūlomos finansuoti visos 33 programos. Lėšų poreikis – 46 386 Eur.

Vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašu bei programų vertinimo kriterijais, programas įvertino nepriklausomų recenzentų grupė. Galutinį sprendimą priėmė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Šiemet konkurso skelbime buvo nurodyti prioritetai, atsižvelgiant į strateginius švietimo tikslus bei savivaldybei aktualias problemas: vaikų kūrybiškumo, iniciatyvos skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, prevencinės veiklos, tęstinių programų vykdymas. Kaip ir kiekvienais metais dėmesys skiriamas vaikų iš socialinės rizikos šeimų užimtumui bei vaikų mokymui plaukti.
Programų vykdymo metu vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti. 

Verta paminėti kokybiškai parašytas, įdomią veiklą siūlančias programas: Lopšelio darželio „Kodėlčius“ programą „Gamtos takeliu keliaukime kartu“, kurios vykdymo metu vaikai tyrinės gamtą, dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre, mokysis tvarkyti miško aikštelę, kurs darbelius iš gamtinių medžiagų, aplankys gyvūnų globos draugiją, Pagramančio regioninį parką, Indėnų istorijos muziejų. Žygaičių gimnazijos programą „Drauge su vaiku – 8“, kurios vykdymo metu mokiniai tobulins saviraiškos kompetencijas, lankys edukacinius užsiėmimus, dalyvaus pažintinėje – edukacinėje kelionėje. Programos vadovai pateikia detaliai suplanuotas veiklas, laukiamus rezultatus. 18-ą kartą bus vykdoma Batakių evangelikų liuteronų parapijos programa „Batakiai – 2016“ – įdomu tai, kad pirmųjų stovyklų dalyviai jau suaugo ir į stovyklą grįžta vadovauti vaikų veikloms. Stovyklautojams bus siūlomos profesionalų paslaugos: trenerių, šokio, vokalo, sporto mokytojų, psichologų, režisierių vedami užsiėmimai. Bendrijos „Tauragės viltis“ programoje „Vilties spindulys“ numatytos bendros vaikų ir tėvų veiklos, bendravimo šeimoje stiprinimas.

Programas pristatė šie nauji teikėjai: Kęsčių ir Pilaitės bendruomenės, Gruzijos bičiulių draugija, Asociacija „Muzikos ir teatro projektai“, Krepšinio mokykla „Žaibas“, Futbolo mokykla, Sporto klubas „Taurus“, VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centras, LS Jūrų skautai. Džiugu, kad dauguma programų teikėjų ir vykdytojų bendradarbiauja su mokinių tėvais, kartu organizuoja veiklas. Taip pat, šiemet programų teikėjai išnaudoja galimybę veiklas vykdyti Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre bei Pagramančio regioniniame parke.

 

Daugiau straipsnių