Savivalda

Posėdžių salė kaito nuo politinių rietenų
  • Įkelta: 2016-05-27

Autorės nuotraukos.

Tauragės rajono savivaldybės Taryba užvakar vykusiame posėdyje išklausė ir priėmė pusšimtį rajonui ir jo gyventojams svarbių sprendimų. Patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų ataskaitos, gydymo įstaigų siektinos veiklos užduotys. Tačiau iki pradedant svarstyti sprendimų projektus politikai spėjo susikivirčyti – ginčai kilo sprendžiant, ar iš darbotvarkės išbraukti klausimą dėl komisijos sudarymo siekiant ištirti susidariusią konfliktinę situaciją tarp kolektyvo narių ir Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos Redutės Masolienės. 

Sprogusį sopulį malšins administracijos direktorius

Karštos diskusijos, ginčai ir kaltinimai vieni kitiems politikavimu virto valandą trukusiomis rietenomis. Galop buvo nuspręsta dešimtmetį trukusią problemą – konfliktą tarp kolektyvo narių ir Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos Redutės Masolienės patikėti išspręsti savivaldybės administracijos direktoriui Modestui Petraičiui, o ne sudaryti laikinąją komisiją iš Tarybos narių. Į tarybos posėdį buvo atvykę profsąjungų atstovai pasisakė už tokios komisijos sudarymą, tačiau meras Sigitas Mičiulis įsitikinęs, kad ši problema politizuota, siekiama išardyti koaliciją. Tarybos narė Iveta Skurvydienė sakė suprantanti, kad problemą reikia išspręsti, tačiau tai reikia daryti vadovaujantis įstatymais.  

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjos Redutės Masolienės likimas – savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio rankose. Autorės nuotrauka.

Medicinos įstaigos numatė veiklos užduotis 

Pradėję nagrinėti esminius klausimus, politiniai oponentai išliko kandūs vieni kitiems. Dėl gausybės klausimų ir nepaliaujamų diskusijų posėdis užtruko apie keturias valandas. Taryba patvirtino ne tik ugdymo įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įstaigų praėjusių metų veiklos ataskaitas, bet ir  rajono medicinos įstaigų siektinas veiklos užduotis, pagal kurias bus vertinami jų veiklos rezultatai. Tauragės ligoninė numatė ilgiausią tikslų sąrašą. Numatyta siekti, kad išlaidos valdymui neviršytų 4 procentų, taip pat pradėti Vidaus ligų skyriaus remontą. Užsibrėžta, kad pacientų skundai neviršytų dešimties per vienerius metus, o teisminių bylų būtų ne daugiau kaip trys. Taip pat numatyta, kad ne mažiau kaip 5 procentai visų įstaigos darbuotojų keltų kvalifikaciją, tobulintų pacientų aptarnavimą. 

Ligoninės planuose modernizuoti vidaus šildymo sistemas, įrengti alternatyvios energijos šaltinius – saulės kolektorius, fotoelektrinę jėgainę, kadangi pasirašyta sutartis su Šveicarijos paramos fondu. 

Tauragės PSPC numatė atlikti pacientų apklausą dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis, pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, gerinti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamų prevencinių programą vykdymą, tobulinti  darbuotojų kvalifikaciją, gerinti įstaigos įvaizdį ir darbuotojų darbo sąlygas.  
Skaudvilės palaikomosios gydymo ir slaugos ligoninės sieks kelti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygį bei mažinti pacientų skundų, taip pat, kad būtų kuo kokybiškiau atliekamos klinikinės procedūros. Tiksluose – ir tai, kad būtų kuo mažesnė darbuotojų kaita.

Visos medicinos įmonės nusimatė vykdyti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemones. 

Gaminsis elektrą savo reikmėms

Vietos politikai pritarė savivaldybės paraiškų teikimui dėl finansavimo fotovoltinėms elektrinėms įrengti. Kaip paaiškino Plėtros, investicijų  ir turto valdymo skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė, pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę, ant kai kurių, tarybos sprendimu numatytų, įstaigų pastatų atsiras fotovoltinės elektrinės, kurios gamins elektrą. Šios priemonės įgyvendinimui galima gauti 90 procentų finansavimo. Fotovoltinės elektrines numatoma statyti ant rajono savivaldybės administracijos, Lauksargių  globos namų, Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos, ,,Versmės“, Žygaičių, Žalgirių, Skaudvilės gimnazijų, Tauragės lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“ ir ,,Žvaigždutė“, Jovarų pagrindinės mokyklos ir viešųjų įstaigų – Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro, Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės stogų.  

Jovarams skyrė mokyklinį autobusiuką

Nuspręsta iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautą geltonąjį mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“ skirti Jovarų pagrindinei mokyklai. Pastarojo vertė apie 36 tūkstančiai eurų. Kaip „Tauragės žinioms“ sakė Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, ši mokykla geltonojo autobusiuko neturėjo. Mokyklinių autobusiukų taip pat neturi M. Mažvydo progimnazija ir Aušros pagrindinė mokykla, Žalgiriai yra atsisakę, nes jiems nereikia.  

Padidino socialinių darbuotojų etatų skaičių

Tauragės rajono savivaldybės taryba padidino Žygaičių, Batakių ir Lauksargių seniūnijų darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, etatų skaičių. Žygaičiuose vietoje vieno etato bus įsteigta 1,25, Batakiuose vietoje  0,75 – 1, o Lauksargiuose vietoje 0,5 bus 1 etatas. 

Taryba nepatvirtino naujo Tauragės autobusų parko maršruto Tauragė–Šilutė, dėl kurio prašymą pasirašė trys dešimtys Skiržemės, Trumpininkų, Sartininkų gyventojų, tačiau laikinai, situacijos įvertinimui, autobusas Tauragė–Ž. Naumiestis–Šilutė (per Sartininkus) vyks sekmadieniais 6.50 ir 14.50 valandomis. Per pirmuosius tris eksperimentinius maršrutus surinkta po 10, 11 ir 30 eurų. Tauragės autobusų parko direktorius Rimantas Martinavičius informavo, kad maršrutas į Šilutę ir atgal per metus atsieitų apie 14000–16000 eurų ir yra nuostolingas. Dėl šio maršruto finansavimo Tauragės rajono savivaldybė dar ketina derėtis su Šilutės rajono savivaldybe.  

Daugiau straipsnių