Renginiai

Norkaičiuose pagerbta šv. Agota ir Duonos diena
  • Įkelta: 2017-02-09

Linos Lasauskaitės nuotraukos

Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre vasario 4 d. Šventosios Agotos dienos išvakarėse žmonių knibždėte knibždėjo: čia buvo minima šv. Agotos (vardas kilęs iš graikų – gera, kilni) ir Duonos diena.

Pagal senovinius papročius tądien bažnyčiose (šiuo atveju Norkaičių amatų ir etnokultūros centre) šventinama juoda ruginė duonelė. Šv. Agotos  duona, tikima, sauganti namus nuo gaisro, o galvijus nuo raganų kerų. Yra daugybė ir kitų patarimų, tikėjimų ir tradicijų.

Apie visa tai ir dar daugiau buvo kalbama Norkaičiuose. Čia susirinko gausus būrys moterų – duonos kepėjų (Lietuvos kaime duonos kepimas – namų šeimininkės, motinos pareiga, labai svarbi ir garbinga) ne tik iš Tauragės, bet ir iš Šilalės: Teresė Liekienė, Ona Butikienė, Marytė Bartkienė, Danina Dabulskienė, Vida Stanelienė, Pranciška Ramanauskienė, Regina Petraitienė, Jolanta Geštautienė.

Renginys prasidėjo kalba apie žemaitišką pečių, prie kurio buvo prašoma susirinkusių Lietuvos regiono atstovų  pašauti vieną didelį kepalą duonos, kad nei vienam jos netrūktų, kad būtų skalsi, ir visi mokėtų ją gerbti.

Atvyko Tauragės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Vytautas Gedvainis. Gražų, įdomų  ir įtaigų pamokslėlį pasakė klebonas Vytautas Gedvainis, pasidžiaugęs tokia žmonių gausa, bendruomenės vieningumu, jaunais žmonėmis, kurie šventėje šoko, dainavo tradicines lietuviškas dainas, grojo gražiai derinti kapela. Kunigas pašventino žinomo medžio drožėjo  Rolando Fresdorfo renginio metu dovanotą amatų centrui savo paties išdrožtą šv. Agotos skulptūrėlę, pašventino duoną ir mandagiai užsiminė meistrui  Rolandui, kad galima būtų centro kiemą papuošti ir didesne medžio skulptūra, kur būtų atvaizduota ne tik Šv. Agota, bet ir šventieji Antanas ir Florijonas.

Renginio vedėjos gražia žemaitiška dūnininkų tarme pasakojo apie tradicijas, kalbino duonos kepėjas, teiravosi receptų, kepimo paslapčių. O kokios tik nebuvo duonos išragauta, o koks gardumas jos: ir ruginė, ir kvietinė, ir su lašinukais, ir balta, ir plikyta, ir dar visokiausių rūšių – su medum, su vaisiais, su sėmenim, kmynais, įvairiom sėklom. Įdomu buvo ir seniems, ir jauniems, o ką kalbėti apie tuos, kurie nebuvo regėję duonos kepimo procedūros, nežinojo jos sakrališkumo, gilių ir prasmingų tradicijų.

Gražiame renginyje mero sveikinimą perdavė Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Naujokienė, žmones su švente sveikino Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, bendruomenės pirmininkė B. Globienė, apie duonos kepimo tradicijas kalbėjo Lietuvos regionų žmonės – Suvalkijos, Aukštaitijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos, Dzūkijos.

Scenarijaus autorė ir režisierė, renginio organizatorė ir vedėja Norkaičių tradacinių amatų ir etnokultūros centro vadovė Lina Lasauskaitė, jai gražiai talkino vedant renginį  Rita Viliušienė, darnios kapelos ir moterų vokalinio ansamblio „Žara“ vadovė Birutė Jasaitienė, tradicinius šokius šoko Norkaičių merginos.

Baigiant įspūdingą renginį, svečiai skanavo duonelę, vaišinosi kastiuniu su bulvėmis, namine gira, arbata, buvo ir lašinukų, o organizatorė Lina Lasauskaitė kalbėjo:

– Labai norėčiau ir tikiuosi, kad kitais metais sukviesime dar daugiau moterų, duonos kepėjų, nes tikrai žinau, kad jų Tauragės krašte yra daug ir labai išradingų. Manau, kad šis šventajai Agotai skirtas renginys taps tradiciniu ir bus labai populiarus. Kad to reikia ir kad žmonėms tai įdomu, parodė dabartinis mūsų renginys, už kurį dėkoju visiems talkininkams, klebonui, muzikantams, šokėjoms, dainininkėms, susirinkusiems svečiams.

 

Daugiau straipsnių