Asmenybės

Mirė Tauragės garbės pilietis Kazimieras Vaičiulis
  • Įkelta: 2017-09-15

Šįryt, eidamas 87-uosius metus, mirė Tauragės garbės pilietis, Lietuvos ir Tauragės rajono politinis veikėjas, pirmosios Tauragės rajono savivaldybės tarybos pirmininko Vytauto Venckaus pavaduotojas, daug prie Tauragės krašto klestėjimo prisidėjęs dauglaukiškis Kazimieras Vaičiulis.

K. Vaičiulis gimė 1931 m. sausio 28 d. Visdžiaugų kaime, Šilalės rajone. Mokėsi Šilalės rajone, Kvėdarnos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 m. Įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją. 1959 metais, baigęs akademiją, įgijo zooinžinieriaus specialybę. Ilgus metus dirbo vadovaujantį darbą žemės ūkio srityje. 1981 m. Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo įsakymu jam suteiktas nusipelniusio zootechniko garbės vardas. 1995–1997 ir 1997–2000 metais K. Vaičiulis buvo Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. Aktyviai prisidėjo prie Sąjūdžio rajono tarybos veiklos.

Tauragės rajono garbės piliečio vardas Kazimierui Vaičiuliui buvo suteiktas Savivaldybės tarybos sprendimu 2009 m. gruodžio 17 dieną, o tų pačių metų gruodžio 29 dienos šventiniame Savivaldybės tarybos posėdyje už ypatingus nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Tauragės rajono gyvenimą, K. Vaičiuliui įteiktas vardinis Tauragės garbės piliečio medalis, Tauragės garbės piliečio liudijimas bei pažymėjimas.

Kazimierą Vaičiulį žmonės mena kaip sumanų, dalykišką, teisingą vadovą, turintį savo nuomonę ir gebantį ją ginti. Jam vadovaujant, Dauglaukis buvo pavyzdinė gyvenvietė, garsėjo čia auginamais Lietuvos sunkiųjų veislės žirgais.

Velionis Kazimieras Vaičiulis bus pašarvotas rugsėjo 17 d. Tauragės laidojimo namuose „Rimtija" (Prezidento g. 26 A, Tauragė).

Daugiau straipsnių