Aktualijos

Viena koja „Žvaigždutėje“, kita – Pagramantyje
  • Įkelta: 2019-08-01
Eglės Červinskaitės nuotrauka

Pagramančio mokyklai nuo 2017-ųjų vadovavęs Zigmas Mozuraitis kolektyvo likimo valiai palikti neketina. Nors laimėjo konkursą į lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pareigas, pasiprašė Tarybos leidimo ir toliau kuruoti Pagramančio mokyklą ir Mažonų darželį. Liepos 31 dieną vykusiame Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriumi penkerių metų laikotarpiui paskirtas Z. Mozuraitis.

Liepos 19 d. vykusiame Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje taip pat buvo svarstomas šis klausimas. Komiteto nariams Z. Mozuraitis akcentavo, kad, nepriklausomai nuo to, kas bus paskirtas laikinai eiti šias pareigas, mokyklai gresia reorganizacija, o šiam pokyčiui sėkmingai įgyvendinti reikia gerų mokyklos valdymo žinių.

–  Yra vienas pavyzdys, Skaudvilės direktoriaus, kuris laikinai pavaduoja Batakių direktorių ir susitvarko, nors gimnazijoje ir darbų srautas didesnis, ir egzaminai valstybiniai. Jeigu Taryba nuspręs reorganizuoti Pagramančio mokyklą, tai bet kokiu atveju, ar aš būsiu direktorius, ar kita direktorė, vis tiek bus priimtas sprendimas reorganizuoti. Aš esu susipažinęs su visais Pagramančio mokyklos reikalais ir primesti direktorei dar svetimus rūpesčius ar apsimoka? Tuo labiau, kad aš sutinku ir toliau padirbėti Pagramančio mokykloje, tad man visi einamieji reikalai yra žinomi: darželio, mokyklos. Tad aš neprieštarauju, jeigu Taryba apsispręs, – išreiškė savo pastebėjimus Z. Mozuraitis.

Anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Egidijaus Šteimanto, vadovauti Pagramančio pagrindinei sutiko ir „Aušros“ progimnazijos direktorė S. Bastakienė. Dalis komiteto narių šį siūlymą palaikė –esą tolesniuose mokyklos reorganizavimo planuose numatoma Pagramančio mokyklą palikti kaip „Aušros“ progimnazijos filialą, tad parankiau vadovaujančias pareigas skirti būtent šios įstaigos vadovei. Visgi dauguma politikų buvo palankesni Z. Mozuraičio kandidatūrai, akcentavo didelį direktoriaus įdirbį. Pats vadovas, kalbėdamas apie mokyklos situaciją, sakė esantis nusiteikęs optimistiškai.

– Mes optimistiškai žiūrime į ateitį. Vakar gavome dar tris prašymus priimti naujus mokinius, atvykusius gyventi iš Šilalės į Pagramantį. Manau, kad komplektuosime klases po 8 ir daugiau vaikų, – tvirtino Z. Mozuraitis.

Svarstymo dalyviai visgi sunerimo, ar Z. Mozuraičiui toliau einant direktoriaus pareigas jis bus pasiekiamas Pagramančio bendruomenei ir kiek savo laiko jis galės skirti mokyklos reikalams, jei tuo pat metu jis dar turės dirbti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriumi.

– Šiaip, jūsų žiniai, labai daug reikalų yra atliekama prie kompiuterio. Nesvarbu, kur tu esi, Pagramantyje, Tauragėje ar kažkur kitur. Pagramantis yra Tauragės sanatorija, ten pravartu visiems nuvykti ir pabūti, atsigauti gamtoje ir atlikti darbus, –  savo viziją išsakė Z. Mozuraitis.

Pasak direktoriaus, nuo rugsėjo Pagramančio pagrindinėje mokykloje kartu su Mažonų darželiu mokinių skaičius turėtų siekti apie 95. Formuojamos 1–9 klasės, kuriose mokysis apie 50 vaikų, vien Mažonų darželyje – 30 darželinukų, dar 15 – Pagramančio grupėje. Z. Mozuraitis informavo, kad Mažonų darželyje, kur suformuotos dvi grupės  (2–3 ir 4–5 m vaikams), dar yra apie 10 laisvų vietų.

Klausimų dėl Z. Mozuraičio paskyrimo į l./d. „Žvaigždutė“ vadovo pareigas nekilo. Darželis be vadovo dirbo kelerius metus, ilgametei direktorei Zitai Mickuvienei išėjus į pensiją. Konkursas buvo skelbtas gal 5 kartus, tačiau vis neatsirasdavo norinčiųjų dalyvauti darželiui.

Taryba nubalsavo dėl Lomių pagrindinės mokyklos direktoriaus Sauliaus Kasperavičiaus atleidimo. S. Kasperavičiaus kadencija baigėsi dar praėjusiais metais, tačiau mokyklai jis buvo paskirtas vadovauti laikinai. Direktoriaus darbo sutartis bus nutraukiama šalių sutarimu, jam bus išmokėta 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija bei išmoka už nepanaudotas atostogas, kurių yra sukaupęs už 128 dienas. Laikinai direktoriaus pareigas sutinka eiti pavaduotoja ugdymui Edita Lelienė. Neatmetama, jog Lomių pagrindinė mokykla kaip atskira ugdymo įstaiga veiks paskutinius mokslo metus. Ją planuojama reorganizuoti.

Daugiau straipsnių