Aktualijos

Tauragė – pirmūnė pagal renovacijos tempus
  • Įkelta: 2019-08-14
Eglės Červinskaitės nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybė – viena pirmaujančių savivaldybių renovuojant daugiabučius namus. Šiemet mūsų mieste jau renovuota 10 objektų. Iš 60 savivaldybių Tauragę lenkia tik Kaunas (šiemet renovuota 14 objektų) ir Zarasai (13). Palaipsniui realybe virsta ir naujoji koncepcija – kvartalinė renovacija. Tauragėje bus renovuoti trys kvartalai: Centro, Žalgirių ir Tauragės dvaro. Iš viso pagal patvirtintas tris kvartalinės renovacijos programas numatyta atnaujinti 85 daugiabučius namus. Centro kvartale darbai jau verda.

Atnaujinti kvartalais – efektyviau

Pasak UAB Tauragės šilumos tinklų l. e. p. direktoriaus Andriaus Arcišausko, pagal patvirtintą LR Vyriausybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą nuo 2012 m. iki šio rugpjūčio Tauragėje yra atnaujinti (modernizuoti) 63 daugiabučiai namai.

Kvartalinės renovacijos koncepcija Tauragės rajono savivaldybėje pristatyta pačioje 2017 m. pabaigoje. Tai miestų atnaujinimas ne pavieniais namais, o kvartalais, kai atnaujinami ir šaligatviai, parkai, sutvarkomos žaliosios erdvės bei renovuojami visi konkrečiame rajone esantys daugiabučiai namai. Pernai Tauragė jau prisijungė prie kvartalinės renovacijos iniciatyvos, šiuo metu iš pagrindų atnaujinamas miesto centras.

Kompleksinės, kvartalinės renovacijos projektų įgyvendinimas – vienas Vyriausybės prioritetinių darbų. Renovuojant daugiabučių namų ir kitų viešosios paskirties pastatų grupes bei sutvarkant gyvenamąją aplinką, privažiavimo kelius, gatvių apšvietimą ir kitą infrastruktūrą, pasiekiamas didesnis energinis efektyvumas. Tokių projektų Lietuvoje daugėja, savivaldybės aktyviai domisi ir rengia atitinkamas kvartalų energinio efektyvumo programas, todėl itin svarbu sudaryti visas sąlygas šioms programoms įgyvendinti.

Už daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) taikomų kompleksinių energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimą atsakingi Tauragės šilumos tinklai.

Pasak A. Arcišausko, pagal šiuo metu įsigaliojusią tvarką naujajame modernizacijos etape patvirtinti trys svarbūs renovacijos projektų atrankos kriterijai: kvartalinės renovacijos projektams, aukštesnę energetinę klasę (pavyzdžiui, A arba B) planuojantiems pasiekti daugiabučiams ir itin energiškai neefektyviems namams bus suteikta pirmenybė gauti valstybės paramą.

– Vykdant kvartalinę renovaciją daugiabučio namo gyventojai investuos tik į savo daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą), o visos kitos lėšos skirtos kvartalų atnaujinimui bus surinktos iš valstybės biudžeto, Tauragės rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų ir pan., – teigė A. Arcišauskas.

Centro kvartale jau verda darbai

Parengus kvartalo energetinio efektyvumo programą tapo aišku, kad iš Tauragės miesto kvartalų labiausiai nustatytus kriterijus atitinka centras. Mat jame veikia visuomeninės paskirties pastatas (M. Mažvydo progimnazija). Centro kvartalą sudaro Dariaus ir Girėno, Gedimino, Prezidento ir Vytauto gatvės namai. Baigus renovaciją kvartalas taps ne tik energetiškai efektyvesnis, bet ir saugesnis, nes bus sutvarkytas apšvietimas, aikštelės ir viešosios erdvės. Jis taps ir patrauklesnis verslui. Dar vienas svarbus rodiklis – atlikus kvartalinę renovaciją, sumažės bendra šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša, o tai svarbu įgyvendinant ES direktyvą.

Tauragės rajono savivaldybės taryba Centro mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą patvirtino dar 2017 m. pabaigoje. Pagal patvirtintą pirmąją Tauragės miesto centro mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą numatyta atnaujinti 7 daugiabučius namus.

– Tai Dariaus ir Girėno g. 26 A, 28, 32, 34, 36, Gedimino g. 6, 8. Iš šių daugiabučių namų keturiems (Dariaus ir Girėno g. 26A, 36, bei Gedimino g. 6 ir 8) pasirašytos statybos rangos darbų sutartys, taigi juose šiuo metu vyksta statybos darbai, – pasakojo A. Arcišauskas. – Trims šio kvartalo daugiabučiams namams – Dariaus ir Girėno g. 28, 32 ir 34 buvo vykdomi statybos rangos darbų pirkimai per CPO LT informacinę sistemą po du kartus ir nė karto nustatytiems reikalavimams pasiūlymų nebuvo pateikta, todėl tikėtina, kad statybos rangos darbai, šiuose daugiabučiuose namuose prasidės tik kitais metais. 

Pirmiausia, pasak jo, bus įgyvendinti šio kvartalo atnaujinimo planai. Kvartalo atnaujinimo veiksmų planas vykdomas etapais, antžeminių komunikacijų bei inžinerinės infrastruktūros renovacija etapais vykdoma tik atnaujinus (modernizavus) daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, taigi manoma, kad šis kvartalas turėtų būti atnaujintas iki 2023 m.

Žalgirių kvartale darbai tuoj prasidės

Tauragės rajono savivaldybės taryba Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos sprendimą patvirtino pernai lapkritį.

Žalgirių kvartalą modernizuoti planuojama 2018–2028 m., iš viso jame numatoma atnaujinti 69 daugiabučius namus. Šešių šio kvartalo daugiabučių namų gyventojai jau pritarė namo atnaujinimui: Gedimino 29, 23, 31, 35, Žemaitės 30 ir Ateities tako 22. Bendras šių namų naudingas plotas – 15249,49 kv. m. Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia – šių metų IV ketvirtis, šiuo metu paraiškos pateiktos BŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai.

Žalgirių kvartale yra 6 viešieji pastatai, lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“, lopšelis-darželis „Kodėlčius“, Žalgirių  ir „Šaltinio“ progimnazijos bei pastarosios modulis, vaikų globos namai „Šaltinėlis“. Penki iš šių pastatų atnaujinti, taigi numatyta atnaujinti vieną viešąjį pastatą – lopšelį-darželį „Kodėlčius“.

Tauragės Dvaras laukia savo eilės

Šiemet sausį taryba pritarė Tauragės Dvaro kvartalo daugiabučių namų atnaujinimui. Kvartale yra 13 daugiabučių gyvenamųjų namų, iš kurių 4 šiluma tiekiama iš izoliuoto tinklo katilinės, vienas namas šildymui naudoja aeroterminę energiją (sistema oras-vanduo), kiti namai šiuo metu šilumos energija aprūpinami iš individualių šilumos gamybos įrenginių. Penkių šio kvartalo daugiabučių gyventojai priėmė sprendimą savo namus atnaujinti ir pagal naująjį kvietimą jau pateiktos paraiškos VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Šie namai – tai Tauragės Dvaro 30, 32B, 32, 32A, 15, bendras jų plotas – 4378,02.   

Tauragės Dvaro kvartale yra vienas viešasis pastatas – Nakvynės namai.  Jie jau atnaujinti.

Daugiau straipsnių