Aktualijos

Valdantieji: Dariaus Petrošiaus tinkamumas pirmininkauti Kontrolės komitetui kelia abejonių
  • Įkelta: 2019-07-31

Eglės Červinskaitės nuotraukos 

Šiandien Tauragės rajono savivaldybės taryba susirinko į posėdį, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti 36 klausimus. Posėdžio pradžioje viešą pareiškimą paskelbė valdantieji. Liberalas Linas Janušonis koalicijos vardu pareiškė, jog Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu rinkimų įstatymą pažeidęs Tauragės socialdemokratų pirmininkas Darius Petrošius neturėtų būti Kontrolės komiteto pirmininku. 

Posėdis tradiciškai prasidėjo „Tautiškos giesmės“ giedojimu. Po to pranešimą skaitė Etikos komisijos pirmininkė Rita Grigalienė, pareikšdama, kad komisija pageidauja periodiškai gauti duomenis apie Tarybos narius, praleidusius posėdžius. 
Po jos į tribūną žengė liberalas Linas Janušonis, kuris koalicijos vardu išsakė abejones, ar socialdemokratų frakcijos seniūnas Darius Petrošius gali toliau eiti Kontrolės komiteto pirmininko pareigas. Valdančiųjų nuomone, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, jog tuometinis kandidatas į merus Darius Petrošius su bendrapartiečiais pažeidė rinkimų įstatymą papirkdamas Lauksargių globos namų senelius, yra rimtas pagrindas socialdemokratams peržiūrėti jo tinkamumą pirmininkauti Kontrolės komitetui. Pareiškimą L. Janušonis į rankas įteikė pačiam D. Petrošiui. 

Vėliau politikai ėmėsi darbotvarkės klausimų svarstymo, kurių numatyta 36. Keletas jų: dėl Zigmo Mozuraičio atleidimo iš Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir paskyrimo į lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigas, dėl Sauliaus Kasperavičiaus atleidimo iš Tauragės r. Lomių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų, Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.

 

Daugiau straipsnių