Aktualijos

Socialdemokratai Dovydui Kaminskui: „mere, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje?“
  • Įkelta: 2019-07-09
Simonos Valinčiūtės nuotrauka
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Praėjusį trečiadienį rajono Taryba rinkosi į posėdį, kuriame, be įprastų rajono gyventojams sprendimų, buvo tvirtinamos Jaunimo reikalų tarybos bei rajono Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtys. Klausantis būtent pastarojo klausimo svarstyme užvirusių diskusijų posėdžio dalyviams kaito ausys. Balsavimu nepatvirtinus opozicijos siūlymo į Bendruomeninių organizacijų tarybą deleguoti Efremą Bitinienę, pasipylė įžeidinėjimai. Visgi išmone niekas nepranoko seno politikos vilko Stasio Lapės: tamsta mere, mokslus baigėt Skandinavijoje, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje?“– rėžė socialdemokratas.

4 kandidatai į tris vietas

Trečiadienio posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai, nedalyvavo Jolanta Skrodenienė ir Eugenijus Margis. Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai. Tarybos darbotvarkėje buvo įrašytas 31 klausimas.

Pirmiausia iš pareigų savo pačios prašymu atleista Suaugusiųjų mokymo centro direktorė Ona Sturonienė, kuri, „Tauragės žinių“ duomenimis, išvyksta į Gargždus – ten laimėjo konkursą vadovauti „Vaivorykštės“ gimnazijai. Vadovę sveikindami išlydėjo ir už darbą dėkojo rajono meras Dovydas Kaminskas, kitų mokymo įstaigų vadovai bei Trečiojo amžiaus universiteto studentai, kuriam O. Sturonienė vadovavo pastaruosius penkerius metus.

Patvirtinus Jaunimo reikalų tarybos nuostatus ir sudėtį, politikai ėmėsi svarstyti  Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį. Į šią komisiją pagal patvirtintus nuostatus, be nepriklausomų kandidatų, 4 atstovus turėjo deleguoti savivaldybės administracija, du – Taryba. Opozicija pirmiausia siūlė šią proporciją pakeisti į 3 ir 3, šiam siūlymui buvo pritarta. Įdomioji dalis prasidėjo, kai imta svarstyti, kurie Tarybos nariai turėtų būti deleguojami. Paaiškėjo, jog praktiškai visi Tarybos nariai priklauso vienai ar kitai bendruomenei, todėl turėtų nuo klausimo svarstymo nusišalinti, tačiau bendru sutarimu nuspręsta nusišalinimų nepriimti.

Siūlymą į Bendruomeninių organizacijų tarybą skirti E. Bitinienę socialdemokratų frakcijos seniūnas Darius Petrošius motyvavo tuo, jog ši nepriklauso jokiai bendruomenei, esą tai būtų šviežias ir nesuinteresuotas požiūris.

D. Kaminskas pasiūlė vicemerės Virginijos Eičienės kandidatūrą, kuri esą į bendruomenių darbą yra įsigilinusi, nes kuruoja visas bendruomenines programas. Taip pat meras pasiūlė „nepartinį“ Vidą Bičkų, Skaudvilės krašto bendruomenės pirmininką, ir Rimos Bandzinaitės-Latožienės kandidatūrą. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, mero nuomone, būtų naudinga, nes visi šie klausimai iškyla bendruomenių veikloje.

Pasigedo demokratijos

Viktoras Kovšovas ironiškai pasiūlė paties mero kandidatūrą, nuo to ir prasidėjo žodžių karas.

– Jeigu atvirai, tai mes tikėjomės, jog valdančioji dauguma eis kompromiso keliu, todėl siūlėm nuostatų pakeitimą, 3 iš administracijos ir 3 iš tarybos narių, tikėjomės, kad bus vienas iš valdančiosios daugumos, vienas iš nepartinių ir vienas iš opozicijos. Bet dabar puikiai suvokiame, kad mūsų geri ketinimai yra nieko verti, kadangi tiek yra prisiūlyta ir akivaizdžiai opozicijos atstovė Efrema Bitinienė, kuri neturi jokių interesų šitoj komisijoj, mano nuomone, bus išeliminuota, linkiu sėkmės, – replikuodamas dėl pasiūlytų kandidatų gausos, sakė socialdemokratas.

Atsiklausus kandidatų, ar šie sutiktų būti išrinkti į Bendruomeninių organizacijų tarybą, meras paskelbė, jog bus balsuojama už kiekvieną atskirai.

E. Bitinienė surinko 8 balsus, V. Eičienė – 17 tarybos narių „už“, už V. Bičkų balsavo 16, už Rimą Bandzinaitę-Latožienę – 14.

V. Kovšovas balsavimo rezultatus įvertino kaip cinizmą bei teigė, jog, jo nuomone, svarstant šį klausimą demokratijos nebuvo. D. Kaminskas jam atkirto, jog tarybos narių balsavimas ir yra demokratija, bei priminė, jog į Jaunimo reikalų tarybą išrinktas opozicijos kandidatas Matas Petraitis.

Pasisakė ir už borto likusi kandidatė E. Bitinienė: „Aš trumpai, tik vieną sakinį. Ačiū kolegoms už atvirą cinizmą.“ Visgi išmone niekas nepranoko seno politikos vilko Stasio Lapės:  

– Paklausęs mero dabartinės kalbos aš noriu paklausti, ar tamsta mere mokslus baigėt Skandinavijoje, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje? – rėžė socialdemokratas.

Nebegiedokim himno

Meras nuo komentarų apie šį oponento pasisakymą susilaikė. Tačiau, kaip pats sakė, „demokratijos gynėjų“ pašiepti progos nepraleido Tarybos narys Sigitas Mičiulis. Buvęs meras replikavo, jog šie yra atėję iš tų laikų, kai buvo viena partija, viena tiesa. Dabar esą balsavo net trys partijos ir „nepartiniai“. Diskusiją reziumavo didelę politinę patirtį turintis konservatorius Raimondas Matemaitis, prisiminimais grįždamas į tuos laikus, kai pats buvo kitoje barikadų pusėje.  

 – Iš tiesų man teko daug metų dirbti opozicijoje, 8 metus, o gal ir daugiau, taigi galiu palyginti, puikiai atsimenu ankstesnius laikus, na, prie gerbiamo Prano Petrošiaus paskutinius trejus metus išvis joks opozicijos atstovas nebūdavo įtraukiamas į jokią komisiją. Kitas dalykas, matau, kad posėdžiai vyksta tikrai demokratiškai, niekas nesiūlo, kaip ankstesnėse kadencijose, t. y. valdant socialdemokratams, nutraukti diskusijas ir balsuoti, leidžiama visiems pasisakyti, netgi po keletą kartų, pirmininkaujantis (meras) pasižymi tikrai didele tolerancija, nenutraukia tarybos narių, kai jie kalba ne svarstomo klausimo tema. Turėjom pasirinkimą iš 4 kandidatų, labai gerbiu Efremą (Bitinienę, – red. past.), kaip mano mokytojos dukrą, deja, reikėjo pasirinkti ir, elgiantis sąžiningai, už kažką nebalsuoti, buvo tik trys vietos. Demokratija visgi yra daugumos valdžia, nepažeidžiant mažumos teisių, aš manau, kad jos nėra pažeidžiamos, o tarybos narys turi balsavimo laisvę, kaip jis mato ir kaip yra įsitikinęs, taip kad baikim tuos kaltinimus, reikia suprast, kad opozicija visgi yra mažuma, – kalbėjo R. Matemaitis. 

Diskusijos baigiamąjį akordą sugrojo „nepartinis“ Sigitas Kancevyčius, pripažinęs, jog kitaip nei likę du jo frakcijos kolegos palaikė E. Bitinienės kandidatūrą.

– Gerbiamieji, mes neseniai sugiedojom himną. Ir ten yra tokia eilutė: „vardan tos Lietuvos vienybė težydi“. Iš tikrųjų, tos vienybės nėra. Tai gal kurį laiką, kol tapsime vieningesni, na, negiedokime to himno, nes na, juokingai atrodo. Kad iš tiesų sugiedoję darome tokius dalykus, kad iš tiesų ausys kaista, – sakė S. Kancevyčius.

Galiausiai patvirtinta Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis: Palmyra Gylienė –bendruomenės „Tauragės Jovarai“ pirmininkė; Andžela Jakienė – Dacijonų kaimo bendruomenės pirmininkė Mindaugas Lukošaitis – bendruomenės „Kunigiškietis“ pirmininkas; Žilvinas Majus –Tauragės miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas; Lina Maraulienė – Adakavo bendruomenės pirmininkė; Birutė Stankienė – Tauragės Ramovės bendruomenės narė; Laima Šveikauskienė – kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ pirmininkė;  Rita Matemaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Julija Paltanavičiūtė – Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė; Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Tarybos nariai Vidas Bičkus ir  Rima Bandzinaitė-Latožienė.

Daugiau straipsnių