Aktualijos

Netektis: išėjo paskutinė Tauragės krašto partizanė Akacija
  • Įkelta: 2019-07-11
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Redakciją pasiekė liūdna žinia – šįryt ligoninėje, sulaukusi garbingo 95-erių metų amžiaus, mirė Ona Lešinskytė-Švedienė, slapyvardžiu Akacija.

Šių metų vasarį 95-erių partizanė sulaukė Lietuvos kariuomenės vado Jono Vytauto Žuko išskirtinio apdovanojimo.  Tokį Tauragėje turi tik trys asmenys. O. Švedienė buvo apdovanota Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“. Pagerbime dalyvavo Tauragės šauliai. Anot Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-osios kuopos vado Sigito Ozgirdo, jis su O. Švediene palaikęs glaudžius ryšius, bendravo, lankydavo.

– Tai buvo paskutinė Tauragės krašto partizanė, kuri kovojo už Lietuvos laisvę su ginklu rankose, – sakė LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža.

Nepaisant garbingo amžiaus, O. Švedienė neprarado humoro jausmo, skaitė knygas ir spaudą, puikiai atsiminė partizanines kovas.

Partizanė gimė siuvėjo ir audėjos šeimoje, gyveno Kaupių kaime, Tauragės valsčiuje, kur praleido rusų ir vokiečių okupacijų metus. 1946 metais tėvelių sodyboje pradėję lankytis Tyrelių miške įsikūrę partizanai jų ūkyje įsirengė slėptuvę, kurią išsikasė daržo gale. Vyrai turėjo rašomąją mašinėlę, radijo imtuvą, leido laikraštėlį „Laisvės varpas“. Ona tuomet dirbo ryšininke – kaip pati sako, ir gyvulius surašinėjo, ir spaudą slapčia platino. Partizaniniu laikotarpiu O. Švedienė turėjo slapyvardį Akacija. Toks anuomet jai buvo suteiktas už išskirtinį grožį. Toliau viskas kaip iš istorijos vadovėlių – suėmimai, tardymai, slapstymaisi, lageriai.

Apdovanota medaliais O. Švedienė buvo daug kartų. Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Tėvynei Oną Lešinskytę-Švedienę apdovanojo Kario Savanorio medaliu.

Velionė bus pašarvota rytoj, penktadienį, laidojimo namuose prie Senųjų kapinių, kuriose ir bus palaidota. Išlydėta į amžinąją kelionę bus šeštadienį, 15 val.  Tauragės rajono savivaldybė į šermenis kviečia Lietuvos garbės sargybos kuopą, pagerbime dalyvaus ir šauliai.

Daugiau straipsnių