Aktualijos

Šaulių sąjungai šiandien – 100
  • Įkelta: 2019-06-27

Birželio 27 d., lygiai prieš 100 metų, 1919-aisiais Kaune buvo įkurta Lietuvos šaulių sąjunga. Šiuolaikinė šaulių sąjunga puoselėja tas pačias idėjas, kaip ir prieš šimtmetį – patriotiškumo, valstybingumo, laisvės ir garbės. Kaip teigė LDK Kęstučio rinktinės vado pavaduotoja Vitalija Šlepavičienė, šaulys – tai pavyzdys visuomenei.

Prieš šimtmetį įkurtos Lietuvos šaulių sąjungos idėjiniai organizacijos vadai buvo Vladas Putvinskis ir Matas Šalčius. Tuo metu jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę kovojant su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Tačiau šauliai visuomet aktyviai dalyvavo ne tik karinėje, tačiau ir visuomeninėje veikloje, sporte. Kaip sakė V. Putvinskis, šaulys turi mokėti ne tik šaudyti, bet ir gražiai šokti. Šiuo metu LŠS priklauso apie 11 tūkst. narių, Tauragės apskrities LDK Kęstučio rinktinei – pusaštunto šimto, Tauragės Juozo Kasperavičiaus 702-ajai kuopai apie 250 jaunųjų šaulių ir apie 100 šaulių, informavo V. Šlepavičienė.

– Šauliai aktyviai vykdo visuomeninę veiklą, socialines akcijas bei ištiesia pagalbos ranką visiems, kam to reikia. Talkiname policijai, dalyvaujame žygiuose, rengiame stovyklas ir mokymus jauniesiems šauliams, vaikams. Šaulys – tai dvasios aristokratas, jo pareiga – būti pavyzdžiu visuomenei, – sakė V. Šlepavičienė.

Šaulių gretose – daug žinomų tauragiškių, visuomenininkų, nemažai jų priesaiką davė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, 2018-ųjų vasario 16-ąją. Šaulių sąjungai priklauso buvęs Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, dabartinis meras Dovydas Kaminskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Raulinavičius, Visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Lauksargių pagrindinės mokyklos vadovė Nomeda Vykertienė, „Tauragės žinių“ direktorė-redaktorė Eglė Červinskaitė. 

Tauragės šaulių skyrius užgimė kovų su bermontininkais kontekste, kuriose dalyvavo 10 partizanų būrių iš visos apskrities. 1919 m. spalio 22 d. buvo išrinkta valdyba, kurią LŠS Centro valdyba patvirtino lapkričio 4 d. Pirmuoju skyriaus pirmininku išrinktas S. Eismontas. Pirmasis rinktinės būrių atstovų suvažiavimas įvyko 1921 m. kovo 31 d., jame dalyvavo 7 būrių atstovai.

Rinktinės (IV) šauliai aktyviai dalyvavo 1923 m. sausio 10–15 d. Klaipėdos išvadavimo operacijoje. 1933 m. rinktinė pasistatė didžiausius Lietuvoje šaulių namus, dabar – Tauragės kultūros centras.

1990 m. rugpjūčio 19 d. Tauragėje buvo atstatytas ir pašventintas paminklas Vladui Putvinskiui. Po paminklo pašventinimo ceremonijos įvyko Tauragės šaulių būrio atkūrimo susirinkimas. Pirmuoju būrio vadu išrinktas Tomas Leonavičius. 1998 m. kovo 8 d. įvykusiame Tauragės apskrities šaulių atstovų suvažiavime buvo atkurta šaulių rinktinė, kuri pasirinko LDK Kęstučio vardą. Rinktinės vadu buvo paskirtas (laikinai) Danielius Saukevičius, 1999 m. vasario mėn. jį pakeitė Zenonas Norkus. Šiuo metu rinktinei vadovauja ats. mjr. Kęstutis Bauža. Rinktinė vienija Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės šaulius. Tauragės Juozo Kasperavičiaus 702-osios kuopos vadas – Sigitas Ozgirdas. Tauragės Juozo Kasperavičiaus 2-osios kuopos vadas yra vienas pirmųjų savanorių, kurie formavo pajėgas Tauragėje. Daug metų jis savanoriavo, dirbo pasienyje, išleistas į atsargą įstojo į Šaulių gretas.

Šiandien visos Lietuvos šauliai kviečiami savo kasdienėje veikloje, darbe vilkėti šaulio uniformą. „Kviečiame parodyti, kad šaulių yra visur, kad mūsų daug ir mes esame didelė jėga, kuri savyje talpina dar didesnę meilę ir pagarbą savo Tėvynei, pasiryžimą prireikus ginti savo artimą,“ – teigė LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas, ats. Mjr. Kestutis Bauža.

Šauliai kviečiami ne tik dėvėti uniformą, bet ir su ja fotografuotis, o nuotraukas kelti į savo socialinių tinklų paskyras su grotažyme #sušaulinkimeLietuvą.

Daugiau straipsnių