Aktualijos

Vaikus vasaroti šiemet kvies 39 stovyklos
  • Įkelta: 2019-05-20
„Tauragės žinių“ inform.
informacija@taurageszinios.lt

Savivaldybė skelbia, kad šių metų vasaros poilsio programoms vykdyti skiria 60 000 Eur. Siūloma finansuoti 39 programas. Iš viso buvo gautos 42 paraiškos, lėšų poreikis joms įgyvendinti – 109 972 Eur. Stovyklas organizuoja ne tik mokyklos – vis dažniau šios veiklos imasi bendruomenės, asociacijos, viešosios įstaigos. Štai šiemet pirmą kartą jungtinę programą teikia Žalgirių gimnazija – prie tradicinės mokymo plaukti stovyklos prijungia stovyklą ,,Taikios lyderystės stovykla ,,Veringoje“ ir stovyklą būsimiems gimnazijos pirmokams. Pirmą kartą stovyklų programas paruošė ir Tauragės profesinio rengimo centras bei ir B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka.

Programų vykdymo metu vyks edukaciniai renginiai, susitikimai, ekskursijos, sporto varžybos, vaikams bus suteiktos galimybės bendrauti ir bendradarbiauti. 

– Apibendrinant galima teigti, kad pateiktos programos įdomios, apima įvairias veiklas, vaikams suteikiama galimybė aktyviai praleisti laisvalaikį. Palyginus su kitais šalies rajonais, mūsų rajono savivaldybė tikrai skiria ne tik daug dėmesio, bet ir lėšų vaikų poilsiui, – teigia Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Petkienė.

Paklausta, ar šiemet vasaros stovykloms skirta daugiau lėšų nei ankstesniais metais, ji sakė, kad šiemet savivaldybė vaikų vasaros poilsio programoms (stovykloms) organizuoti ir vykdyti skyrė 60 000 Eur (palyginimui: 2018  m. – 60 000 Eur + 6 000 papildomų lėšų; 2017 m. – 60 000 Eur; 2016 – 34 000 Eur.) Tauragės savivaldybė paskutiniuosius 3 metus yra viena iš savivaldybių, skiriančių daugiausia lėšų rajono vaikų poilsiui organizuoti.

Tačiau lėšų stovykloms organizuoti prašyta kur kas daugiau nei gauta, taigi daugeliui jų teks verstis su mažesniais biudžetais.

– Šiemet lėšų poreikis vaikų vasaros poilsiui organizuoti – 109 972 Eur, todėl teikėjams buvo paskirstytos lėšos iš savivaldybės biudžeto pagal galimybes. Remiantis gauta informacija iš Socialinės paramos skyriaus dėl vaikų dienos centrų finansavimo visiems metams, iš SADM ir savivaldybės biudžeto, vaikų dienos centrų teiktos programos iš vaikų vasaros poilsio programos nefinansuotos, tačiau centrai informuoti, jei pritrūktų lėšų suplanuotoms veikloms vaikų vasaros atostogų metu, galėtų kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių. Visi teikėjai prieš pasirašydami sutartį su savivaldybės administracija turi pasikoreguoti programas, atsižvelgdami į gautas lėšas, – sakė D. Petkienė.

Paklausta, į ką labiausiai atsižvelgė komisija, skirstydama lėšas, ji vardijo, kad programų konkurso sąlygose buvo numatyti prioritetai šiems metams, į kuriuos atsižvelgė komisija: tai programos, skirtos vaikams, grįžusiems gyventi arba atostogauti  iš užsienio į Tauragės rajoną, baigusiems ikimokyklinio ugdymo programą. Atsižvelgta ir į tai, ar programa vykdo prevencinę veiklą, ugdo vaikų pilietiškumą ir patriotiškumą, skatina vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą, vykdo bendradarbiavimą su keliomis ugdymo įstaigomis ar savivaldybėmis, aktyvia veikla užima daugiau vaikų, numato bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis, numato ilgesnės trukmės veiklą, yra tęstinė, turi kitų finansavimo šaltinių, numato užimti vaikus su negalia, augančius globos namuose ir vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, vykdo edukacines veiklas savivaldybės teritorijoje.

– Vaikus su negalia planuoja įtraukti dauguma programų. Finansuojamos asociacijų „Austėjos šypsena“, Sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Tauragės viltis“, VRCM „Pušelė“ bei Skaudvilės specialiosios mokyklos programos. Ypač džiaugiamės Tauragės lopšelių darželių iniciatyvomis vykdyti vaikų vasaros stovyklas, o lopšelis darželis „Ąžuoliukas“ užims mažuosius tauragiškius visą birželio mėnesį – ne tik savo auklėtinius, bet ir iš kitų darželių, kurie baigia darželių programas ir yra būsimieji pirmokai, – teigė specialistė.

Kai kurios vasaros stovyklos rengiamos jau dešimtmečius ir seniai pamėgtos vaikų. Antai Batakių evangelikų liuteronų parapija į krikščioniškąją vaikų ir jaunimo stovyklą kviečia jau dvidešimt pirmą kartą, šiemet pailsėti joje galės net 230 vaikų.

Net 200 vaikų 5 dienas žada užimti Tauragės sporto centro rengiama stovykla „Aktyvi vasara“, tiek pat vaikų galės pailsėti ir Žalgirių gimnazijos organizuojamoje stovykloje „Aš – žalgirietis“.

O galbūt yra naujų projektų, kurių ankstesniais metais nebuvo?

– Šiemet pirmą kartą jungtinę programą teikia Žalgirių gimnazija – prie tradicinės mokymo plaukti stovyklos prijungia stovyklą ,,Taikios lyderystės stovykla ,,Veringoje“ ir stovyklą būsimiems gimnazijos pirmokams – taip sudaromos galimybės tenkinti įvairius mokinių poreikius. Pirmąkart teikia programas Tauragės profesinio rengimo centras ir B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, – vardijo D. Petkienė.

Kokių klaidų dažniausiai daro tie, kurie rašo projektus vaikų vasaros poilsiui? Specialistė sako, kad ne visada būna numatyti ugdomieji tikslai, uždaviniai arba planuojamos veiklos nedera su tikslais ir uždaviniais, kartais netiksliai apskaičiuojamos lėšas, nenurodomi kiti finansavimo šaltiniai – ar planuoja rinkti mokestį iš vaikų tėvų, kai kada pritrūksta veiklos įvairovės. 

Paklausta, kaip vertina teikiamus projektus ir ko juose pasigenda, D. Petkienė sakė:

– Pirmiausia esame dėkingi programų teikėjams, vadovams už tai, kad imasi nelengvo, bet labai reikalingo darbo – užimti vaikus vasaros atostogų metu. Programos (projektai) visi vertinami teigiamai, nes jiems skiriamos lėšos, jei būtų netinkamai pateikti – negalėtume finansuoti. Programų recenzentai, vertindami programų turinį, informuoja teikėjus, jei reikalingi koregavimai.

Programų sąrašas skelbiamas taurage.lt.

 

Automobilį daužė kirviu
  • Įkelta: 2019-05-20
Daugiau straipsnių