Aktualijos

Savivaldybės UAB‘ų valdybose – permainos
  • Įkelta: 2019-05-24
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Tauragės rajono savivaldybė vykdo atranką į savo kontroliuojamų įmonių valdybas. Į UAB Tauragės šilumos tinklų valdybą renkami visi 5 nariai, mat baigėsi jos kadencija. Kitoms trūksta po 1–2 narius. Pagrindinis reikalavimas pretendentams – būti nesusijusiems su įmonės veikla. Dokumentų teikimo terminai suėjo, kandidatų yra į visas valdybas, išskyrus UAB „Dunokai“. Šios įmonės valdybai trūksta 1 nario.  

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdyba – tai kolegialus valdymo organas, priimantis sprendimus dėl įmonės struktūros, vadovo skyrimo, skatinimo ir atleidimo, strateginių dokumentų. Nuo 2015-ųjų metų taikoma praktika į įmonių valdybas skirti nepriklausomus narius. Tai reiškia, kad jais negali būti su įmonės veikla susiję asmenys. 

Kaip informavo Tadas Pauparis, laikinai ėjęs savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, keturių įmonių valdybos yra sudarytos, tik jos nepilnos sudėties, todėl vykdoma atranka trūkstamiems nariams išrinkti. Tai UAB „Tauragės vandenys“, UAB Tauragės butų ūkis, UAB Tauragės autobusų parkas bei UAB „Dunokai“. Kandidatai dokumentus galėjo pateikti iki 2019 m. gegužės 22 d. Paskutinę dieną, trečiadienį, į valdybos narių atrankas dokumentus buvo pateikę: UAB „Tauragės vandenys“ – 1 kandidatas; UAB Tauragės butų ūkis – 1 kandidatas; UAB Tauragės autobusų parkas – 1 kandidatas; UAB „Dunokai“ – nė vieno.

Primename, jog UAB „Dunokai“ yra įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą, 51 proc. bendrovės akcijų valdo savivaldybė, likusią dalį – smulkieji akcininkai.

Anot T. Paupario, UAB Tauragės šilumos tinklų bus renkami nauji valdybos nariai, nes esamos valdybos kadencija baigsis birželio 17 d. Kandidatai į valdybos narius galėjo teikti dokumentus iki gegužės 15 d., kandidatų trečiadienio rytą buvo 6.

– UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos narių atranka dar nepaskelbta, nes ši įmonė valdoma kelių savivaldybių, todėl vadovaujantis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu savivaldybių administracijos direktoriai turi tarpusavyje koordinuoti veiksmus bei sprendimus, susijusius su valdoma įmone. Kol nėra šių savivaldybių paskirtų administracijos direktorių, atrankos procesas nevykdomas, – teigė jis.

Kandidatų tinkamumą vertins administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija, kada vyks pirmasis jos posėdis, dar nenumatyta. Primename, kad slaptu Tarybos balsavimu patvirtintas savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis pareigas eiti pradės gegužės 27 dieną.

Šiuo metu savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas sudaro: UAB „Tauragės vandenys“ – Jurgita Austrevičienė, Redutė Masolienė, Mindaugas Černeckas ir Jonas Gečas, UAB Tauragės butų ūkio –  Liutauras Indriuška, Ligita Pudžiuvelytė, Vaidotas Valinčius ir Edis Budginas, UAB Tauragės autobusų parko – Tadas Pauparis, Marijana Juškienė ir  Egidijus Jurgilas, UAB Tauragės šilumos tinklų – Kristijonas Paliutis, Alvydas Eičas, Vilija Milaševičiūtė, Andrius Urnikis ir Tadas Kulikauskas, UAB „Dunokai“ – Donvina Arlauskienė, Arūnas Stulginskas, Tadas Pauparis ir Tadas Kulikauskas.

Anot T. Paupario, jeigu per pirmąją atranką nepavyks paskirti valdybų narių, jos ir toliau dirbs nepilna sudėtimi. Tokiu atveju bus vykdoma pakartotinė atranka.

 

Automobilį daužė kirviu
  • Įkelta: 2019-05-20
Daugiau straipsnių