Aktualijos

Priminė senas Vaclovo Karbauskio nuodėmes
  • Įkelta: 2019-05-20
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Kadenciją pradedančios rajono Tarybos nariai kibo į darbus ir vieni kitiems į atlapus. Praėjusios savaitės posėdyje politikai formavo ketveriems metams darbo grupes – skirstėsi vietas komitetuose. Dėl pagrindinių trijų komitetų sudėties pasiektas konsensusas, tačiau Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūra užvirė tikrą velniavą. Į pagal įstatymą opozicijai priklausančias pareigas socdemai pasiūlė buvusį Šilumos tinklų direktorių Vaclovą Karbauskį. Su tuo valdantieji, švelniai tariant, nesutiko – ėmė traukti į dienos šviesą senas politiko nuodėmes.

Dėl komiteto nusileido opozicijai

Pasinaudodamas jam reglamento suteikta teise, naujasis meras Dovydas Kaminskas pareiškė tarybos darbą organizuosiantis kitaip – vietoje anksčiau buvusių 4 pagrindinių komitetų belieka 3, mat Aplinkos ir kaimo reikalų komitetą nuspręsta prijungti prie Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto ir suformuoti bendrą Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetą. Ginčai užvirė dėl pastarojo komiteto sudėties, kurį socialdemokratai įvardijo kaip svarbiausią, strateginį. Pirmadienį Tarybos sekretorė Sonata Jurgilienė pagarsino valdančiųjų siūlymą pagal proporcijas 4 vietas skirti koalicijos partneriams – dvi liberalams, po vieną „valstiečiams“ ir konservatoriams ir po dvi vietas socdemams ir „nepartiniams“. Opozicija ėmė prieštarauti, jog, anot jų, strateginės svarbos komitete turės tik du narius ir siūlė arba didinti narių komitetuose skaičių arba leisti pasirinkti, kuriame komitete turės tris narius.

– Įstatymas numato, kad būtų laikomasi proporcingumo principo. Pirmiausia, pradėjom nuo valdančiosios daugumos, surašėm po 4 narius. Tada sekantis žingsnis buvo kalbėjimasis su „Nepartine Taurage“, kadangi jie nėra pasiskelbę opozicija ir nėra pasiskelbę, kad jie nedeleguoja į valdančiąsias pozicijas savo narių, tai jie yra laikytini dauguma. Su jais buvo kalbėta, kur jie deleguoja. Ir jie pasirinko ekonomikos komitetą, – aiškino meras Dovydas Kaminskas. – Proporcingumą išlaikant, iš liberalų frakcijos yra po 2 narius į kiekvieną komitetą. Iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir „valstiečių“ – po 1 narį, Nepartinės Tauragės po 1 narį ir 1 jų žmogus lieka, taigi viename iš komitetų bus du jų nariai. Šioje vietoje proporcingumo ieškoti yra derybų klausimas, – tęsė jis.

Trečiadienio Tarybos posėdyje paaiškėjo, jog „nepartiniai“ dėl šventos ramybės nutarė vieną vietą Ekonomikos ir kaimo reikalų komitete užleisti socdemams. Socialdemokratų prašymu pastarajame komitete opozicijai vietoje dviejų skirtos trys vietos. R. Piečia perėjo dirbti į Švietimo, sporto ir kultūros komitetą motyvuodamas, jog turi daug patirties sporto reikaluose. Patvirtintos galutinės komitetų sudėtys, kiekviename iš jų dirbs po 8 Tarybos narius. Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetą sudaro: liberalai Sigitas Mičiulis ir Darius Stankus, konservatorė Giedrė Stulginskienė (komiteto pirmininkė), „valstietis“ Kęstutis Balašaitis, „nepartinis“ Vidas Bičkus ir socdemai Darius Petrošius, Viktoras Kovšovas bei  Vaclovas Karbauskis.  Sveikatos ir socialinių reikalų komitete dirbs: liberalai Linas Janušonis ir Eglė Ramanauskaitė, konservatorius Raimondas Matemaitis, „valstietė“ Jolanta Skrodenienė, „nepartinis“ Eugenijus Margis, socialdemokratai Rita Grigalienė, Matas Petraitis ir Pranas Petrošius. Į Švietimo, kultūros ir sporto komitetą paskirti: liberalai Rima Bandzinaitė-Latožienė ir  Modestas Petraitis, konservatorius Tomas Alijošius, „valstietė“ Virginija Eičienė, „nepartiniai“ Sigitas Kancevyčius ir Robertas Piečia, socialdemokratai  Efrema Bitinienė ir Stasys Lapė.

Tik ne už Karbauskį

Pagal Vietos savivaldos įstatymą teisė skirti Kontrolės komiteto pirmininką tenka išimtinai opozicijai. Tai praktiškai svarbiausias opozicijos žinioje esantis postas, kadangi į politinio pasitikėjimo postus bei kitų komitetų pirmininkus Tarybos mažuma nepretenduoja. Visos kitos frakcijos į šį komitetą deleguoja po 1 narį. Socialdemokratams į pirmininkus pateikus Vaclovo Karbauskio kandidatūrą, jai prieštaravo visų frakcijų atstovai, užvirė karštos diskusijos.

Kritiškų pasisakymų laviną pradėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Raimondas Matemaitis, prisiminęs, kad V. Karbauskiui dirbant Šilumos tinklų direktoriumi kildavo daug klausimų dėl viešųjų pirkimų skaidrumo ir kainų pagrįstumo. Šis klausimas esą buvo  svarstomas ne tik Tauragės rajono savivaldybės taryboje, bet pagal pateiktus skaičiavimus tuometinis  premjeras Algirdas Butkevičius viešai per spaudą buvo išsakęs, kad mato problemų Tauragės šilumos tinklų veikloje.

– Aš manau, jog V. Karbauskis neturėtų būti Kontrolės komiteto pirmininku. Neturiu nieko prieš bet kurį kitą frakcijos narį, balsuosiu už visus kitus, išskyrus V. Karbauskį, – sakė R. Matemaitis.

Savo kolegos stojo ginti socialdemokratų frakcijos seniūnas Darius Petrošius, teigdamas, jog jų deleguojamas atstovas atitinka įstatymo įtvirtintą nepriekaištingos reputacijos reikalavimą ir siūlė nesivelti į prisiminimus.

– Aš siūlau palikti asmenines ambicijas kažkur tai praeity, dėti brūkšnį ir žiūrėti konstruktyviai į priekį, – kalbėjo jis.

Tačiau tokie argumentai valdančiųjų neįtikino, vienas po kito politikai traukė senus kozirius, minėjo V. Karbauskio vadovavimo Šilumos tinklams laikotarpį, kuomet šis buvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, kai iš savo žmonos vadovaujamos įmonės Šilumos tinklams pirko baldus už 17 tūkst. eurų. Darius Stankus taip pat priminė portale DELFI publikuotą istoriją, kai dar 2007-aisiais „Tauragiškių balso“ valdyme dalyvavusį Seimo narį V. Karbauskį žurnalistas Gintaras Gražinskas kaltino siūlymu dalį atlyginimo mokėti vokelyje. Nors G. Gražinskas pateikė pokalbio įrašą, V. Karbauskis mestus kaltinimus neigė ir vadino provokacija.

– Turiu klausimą socialdemokratų frakcijai. Jūs deklaruojat, ir pirmam posėdy labai aiškiai pasakėt, kad pasisakot už skaidrumą, viešumą, atvirumą, kad kovosit su bet kokiom korupcijos apraiškom, savivale, piktnaudžiavimu. Taip pat deklaruojat nuolat atsinaujinimą. Tai ar nevertėtų jums pagalvoti, ar tikrai V. Karbauskio kandidatūra yra visa tai ir ar tai yra atsinaujinimas. Gal tikrai atsinaujinkit ne butaforiškai, kai vienas Petrošius keičia kitą Petrošių, atsinaujinkit natūraliai, gal jaunimui leiskit pasireikšti. Aš tai siūlyčiau svarstyti visgi kitą kandidatūrą, – kalbėjo D. Stankus. Vėliau kalbėdamas jis dar pridūrė, kad nors šiuo metu procedūriškai V. Karbauskis nieko nėra pažeidęs, trejų metų terminas, kuriuo neleidžiama dirbti valstybės tarnyboje dėl viešųjų ir privačių interesų supainiojimo, yra suėjęs, skiriant Kontrolės komiteto pirmininką turėtų galioti ne tik procedūriniai, bet ir etikos, ir moralės dalykai. Šias pareigas politikas prilygino Tarybos moraliniam veidui.

Tokie pasiūlymai opozicijos stovykloje sulaukė priešiškumo. Socialdemokratai niršo, jog valdantieji moko juos, ką deleguoti į minėtą postą. Anot Prano Petrošiaus, jeigu visuomenė išsirinko, niekas negali kvestionuoti Tarybos nario reputacijos nei tinkamumo eiti pareigas. Jam antrino Viktoras Kovšovas, teigdamas, jog nė vieno šventojo posėdžių salėje nemato. Valdantieji į tai atsakė, kad ne moko, o tik rekomenduoja, nes reikalas esąs bendras.

Lygino su Komskiu

Nepalankumą V. Karbauskio kandidatūrai išsakė ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Kęstutis Balašaitis.

– Įvertinant tai, ką sakė D. Petrošius, terminai visi suėję, reputacija kaip ir nepriekaištinga, bet mes žiūrėkim į tai, kaip į tai pažiūrės mūsų, ir jūsų tuo pačiu, rinkėjai. Ne taip sena istorija, turėjom ir Seime antikorupcijos komisijos pirmininką Kęstutį Komskį. Kur jis dabar yra? Įvertinant tai, kad mes ėjom į kompromisą dėl Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto, skiriant jūsų tris atstovus, būtų labai gražu iš jūsų pusės, juo labiau, esat frakcija iš 8 narių, turit tikrai iš ko pasirinkti, kad jūs pasiūlytumėt kitą kandidatą, – kalbėjo jis.

Po ilgų pasisakymų vyko balsavimas už kiekvieną siūlytą Kontrolės komiteto narį atskirai. Patvirtinti nariai R. Matemaitis, Virginija Eičienė, Vidas Bičkus, narys ir pirmininko pavaduotojas D. Stankus. V. Karbauskio, kaip nario, kandidatūrai nepritarta, už balsavo 10 tarybos narių iš 24. Nepatvirtinus kandidato kaip komiteto nario, už jo kaip pirmininko kandidatūrą nebalsuota – sprendimo projekte palikta tuščia vieta kitam socialdemokratų siūlymui. Kitą kandidatūrą opozicija turės pateikti kitam Tarybos posėdžiui.

Per paskelbtą pertrauką pakalbintas socialdemokratų frakcijos seniūnas D. Petrošius nedaugžodžiavo, teigė turintis kitą kandidatą, kadangi tokios balsavimo baigties ir tikėjosi. Kas jis, atskleisti nesutiko, esą viskam savas laikas.

Pats V. Karbauskis buvo kalbesnis, teigė, jog dėl kitos kandidatūros frakcijoje dar bus diskutuojama. Paklaustas, kaip vertina tai, jog jo kandidatūra sulaukė priešiškumo, įvardijo tai kaip asmeninį kerštą. Savo kompetencija eiti pareigas socialdemokratas neabejojo. Be kita ko, Tarybos sekretorės viešai paprašė posėdžio protokolo, kuriame jam priekaištus žeria D. Stankus. Tikino norįs tiksliai įsigilinti, kas buvo pasakyta, išgirsti detales, nes jaučiasi apkaltintas neteisingai.

– Aš tai vertinu kaip asmeninį kerštą Dariaus Stankaus ir jo komandos. Asmeninis kerštavimas už galbūt kažkada pasakytus žodžius jo adresu. Aš manau, kad turiu pakankamai kompetencijos ir darbinės patirties, ir politinės, ir gyvenimiškos patirties, – žurnalistei sakė jis.

Dėl ko D. Stankus galėtų jam kerštauti, pasiūlė pasiteirauti jo paties. Šis telefonu teigė neturįs už ką kerštauti ir tikino, kad tokios pozicijos laikosi ir kiti koalicijos nariai:

– Nėra jokio keršto, tiesiog tiek mano, tiek koalicijos nuomone, žmogus su tokia reputacija tiesiog negali užimti tokių pareigų. Nors yra praėję treji metai nuo paskutinio pažeidimo, čia yra moraliniai dalykai, akivaizdu, kad V. Karbauskis, vadovaudamas Šilumos tinklams, dirbo blogai, dėl ko Tauragės gyventojai permokėjo už šildymą. Mes siūlom opozicijai, kad į kontrolės komiteto pirmininkus siūlytų geresnės reputacijos žmogų, – kalbėjo jis.

Automobilį daužė kirviu
  • Įkelta: 2019-05-20
Daugiau straipsnių