Aktualijos

Per miesto šventę gausės Tauragės garbės piliečių gretos
  • Įkelta: 2019-05-21
„Tauragės žinių“ inform.
informacija@taurageszinios.lt

Tauragės rajono savivaldybės taryba trečiadienį sušauktame posėdyje nusprendė suteikti Tauragės rajono garbės piliečio vardus kultūrininkui Jonui Liorančui ir Tauragės bičiulių draugijos Rydštate pirmininkui Klausui Norbertui Minteriui. Anksčiau posėdžiavusi  komisija svarstė keturias kandidatūras.

Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija, sudaryta iš  9 asmenų ir vadovaujama tuometinio Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio, susirinkusi į posėdį balandžio 24-ąją, svarstė, kam suteikti garbės piliečio vardą. Siūlytos keturios kandidatūros: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Tauragės iniciatyvinės grupės vieno iš įkūrėjų, kultūrininko, visuomenininko Jono Liorančo; ilgamečio Tauragės bičiulių draugijos pirmininko pavaduotojo, nuo 2013 metų draugijos pirmininko Rydštate Klauso Norberto Minterio, ilgamečio Vokietijos bičiulių draugijos Tauragėje pirmininko Viliaus Petrausko ir kelionių gidų sudarytojo, mokslininko, istoriko, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros doc. Vytenio Almonaičio ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedros doc. Junonos Almonaitienės.

Paraišką, kad  Tauragės rajono garbės piliečio vardas būtų suteiktas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio J. Liorančui, teikė Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis.

J. Liorančas gimė ir augo Zaltriškiuose, Tauragės rajone, baigė Tauragės I-ąją vidurinę mokyklą. Vėliau baigė Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą. Apdovanojimą siūloma suteikti už uolų kultūrininko darbą, visuomeninę veiklą, už keleto knygų leidybą, dalyvavimą Sąjūdžio veikloje, inicijuotas paveldo paieškas. Šis žmogus – aktyvus ir ilgametis Tauragės kultūrinio gyvenimo puoselėtojas.

Svarstydami klausimą dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo ilgamečiam Tauragės bičiulių draugijos pirmininko pavaduotojui, nuo 2013 metų draugijos pirmininkui Rydštate K. N. Minteriui, komisijos nariai minėjo reikšmingą draugijos pirmininko Rydštate indėlį į Tauragės ir Rydštato (Vokietija) partnerystės puoselėjimą, ilgametę aktyvią humanitarinę pagalbą Tauragės ligoninei, Tauragės vaikų reabilitacijos centrui-mokyklai „Pušelė“, Tauragės vaikų globos namams „Šaltinėlis“, senelių globos namams ir kt. Komisijos nariai pritarė, kad jam būtų suteikta nominacija – Tauragės garbės piliečio vardas, ir nutarė siūlyti šį klausimą tarybai.

Supažindinti su pasiūlymu suteikti Tauragės rajono garbės piliečio vardą gydytojui, ilgamečiam Vokietijos bičiulių draugijos Tauragėje pirmininkui V. Petrauskui, komisijos nariai paminėjo, kad jam suteiktas garbės ženklo apdovanojimas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“, ir nepritarė Tauragės garbės piliečio vardo suteikimui.

Svarstant, ar suteikti Tauragės rajono garbės piliečio vardą kelionių gidų sudarytojui, mokslininkui, istorikui, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros doc. V. Almonaičiui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedros doc. J. Almonaitienei, pasiūlyta suteikti jiems garbės ženklo apdovanojimą „Už nuopelnus Tauragės rajonui“.

Tarybos nariai komisijos sprendimui pritarė, tad Garbės piliečio vardo regalijos abiem apdovanotiesiems iškilmingai bus įteiktos gegužės 31-ąją, miesto šventės metu, per Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos“ ansamblių vakarą „Čia protėvių ir mūsų žemė“ Vasaros estradoje.

Šiuo metu Tauragės rajono garbės piliečio vardas suteiktas 26 rajonui nusipelniusiems žmonėms.

Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas savo darbais garsinant Tauragės rajono savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje, aktyvią visuomeninę veiklą bei išskirtinį indėlį į Tauragės rajono savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, verslo, socialinio vystymo, žemės ūkio bei kitas sritis. Už minėtus nuopelnus Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tik Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gimusiems arba joje gyvenusiems ir dirbusiems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams.

Siūlymus suteikti garbės piliečio vardą gali teikti Tarybos nariai, Savivaldybės vykdomosios institucijos, seniūnai, Tauragės rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, įregistruotos visuomeninės, kūrybinės, religinės ir kitos juridiškai teisėtos organizacijos, vietos bendruomenės, asmenų grupės (ne mažiau kaip 50 asmenų) ir kiti juridiniai asmenys.

 

 

Automobilį daužė kirviu
  • Įkelta: 2019-05-20
Daugiau straipsnių