Aktualijos

Jaunimo užimtumui ir verslumui skatinti – 9 tūkst. eurų
  • Įkelta: 2019-05-08

Savivaldybės komisija paskirstė jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programai skirtas lėšas. Trylikai projektų įgyvendinti skirta 9 tūkst. eurų. Už juos bus surengti pažintiniai ir pramoginiai renginiai, sporto turnyrai.

Komisijai buvo pateikta 16 projektų. Trylika pateiktų prašymų atitiko numatytus prioritetus, jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatus.

Administracijos direktoriaus Modesto Petraičio įsakymu lėšos skirtos Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Tauragės apskritasis stalas“, projektui „Menų festas ‘19“ įgyvendinti (2 200 eurų). „Austėjos Gendroliūtės personalinei fotografijų parodai“ – 300,  „Jaunimo organizacijų veiklos II ketvirčiui“ – 400, „Skaudvilės atviros jaunimo erdvės modernizavimas“ – 500, „TRG JAM IV“ – 186 eurus.

Daugiausiai lėšų skirta VšĮ „Tauragės ekstremalus sportas“, kuris įgyvendins „Liberty Beach ir Tauragės dienos 2019“ projektą (3 tūkst. eurų). Tauragės „Šaltinio“ progimnazijai 570 eurų išleis „Kaštonų žydėjimo šventei“. Tauragės profesinio rengimo centras vykdo projektą „Saviraiška – jaunimo motyvacinė jėga“ (400 eurų).

Tauragės kultūros centro Sartininkų padaliniui skirta 350 eurų projektui „Jaunimo gynimo diena: Ateik, Sužinok, Dalyvauk – Žemaitija!”. Tauragės rajono moksleivių draugijai „Asorti“ – 300, Tauragės Jovarų pagrindinei mokyklai – 300, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai – 300 eurų „Europos dienos šventė Tauragės mieste“ projektui įgyvendinti.

200 eurų skirta Kauno kolegijos Tauragės skyriui, kurie rengs projektą „Jaunimo verslumas – pagrindinis užimtumo, integracijos ir socialinės pažangos veiksnys“.

Daugiau straipsnių