Aktualijos

Evangelikų liuteronų vyskupo byla subliuško
  • Įkelta: 2019-05-03

Klaipėdos apygardos prokuratūra priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl grupės tikinčiųjų kaltinimų evangelikų liuteronų vyskupui Mindaugui Sabučiui – jis kaltintas galimu turto iššvaistymu ir  piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas pernai metų rugpjūtį po to, kai buvo gautas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Priekulės parapijos tikinčiųjų atstovo pareiškimas, jog Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas be Konsistorijos pritarimo 2009 metų pabaigoje paskolos sutartimi vienai įmonei paskolino daugiau nei 289 tūkstančius eurų, kuriuos buvo paaukojęs mecenatas. Kaip buvo rašoma pareiškime, pasibaigus paskolos grąžinimo terminui, pinigų bažnyčia neatgavo, mat įmonė bankrutavo.
Išanalizavus visus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, šių metų balandžio 25 dieną buvo priimtas nutarimas ikiteisminį tyrimą nutraukti.

Ikiteisminiame tyrime itin svarbiu tapo 2009-aisiais tarp vyskupo ir mecenato pasirašytas susitarimas. Jo pagrindu dalį aukotų lėšų, kaip ir buvo susitarta vyskupas skyrė reprezentacinio automobilio pirkimui Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos reikmėms, o kitą dalį pagal susitarimą paskolos sutarties pagrindu paskolino. Pagal tarp vyskupo ir mecenato pasirašytą susitarimą, mecenatas norėjo, kad dovanoti pinigai „augintų procentus“, o gauta suma būtų naudojama kunigų paramai.

Pagal surinktus duomenis matyti, kad įsipareigojimo vyskupas laikėsi, dalį pinigų skyrė automobilio pirkimui, o kitus iš pradžių padėjo į atidarytą terminuoto indėlio sąskaitą banke, vėliau sudarė paskolos sutartį su įmone, kuri bankrutavo.
Surinktų duomenų visumos pagrindu ikiteisminiame tyrime buvo priimtas nutarimas jį nutraukti, nes nenustatyta, kad vyskupas veikė nusikalstamai, siekdamas iššvaistyti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios turtą – pinigines lėšas.
 

Daugiau straipsnių