Aktualijos

Apaštališkasis nuncijus su Lietuva atsisveikino Tauragėje
  • Įkelta: 2019-05-03

Per Atvelykį Tauragėje lankėsi ir Šv. Mišioms Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo Apaštališkasis Nuncijus Pedro Lopez Quintana. Po penkerių metų diplomatinės tarnystės Ekscelencija arkivyskupas palieka Baltijos šalis ir artimiausiomis dienomis išvyksta atstovauti Šv. Sostui Austrijoje.

Savo „Facebook“ paskyroje Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Marius Venskus rašo: „Nuncijaus tarnystė pažymėta ypatingu jautrumu vargstantiems ir tiems, kurių gyvenimuose regimas kenčiančio Kristaus veidas ir Jo žaizdos. Nuostabus nusilenkimas prieš senelių namų gyventojus, plaunant ir bučiuojant jiems kojas, žmonėms su negalia, ligotiems ir visiems, kurie ieško Kristaus vilties. Apaštališkasis Nuncijus yra regimas mūsų tikėjimo ir vienybės ryšys su Šventuoju Tėvu Popiežiumi Pranciškumi! Didžiulė palaima Nuncijaus buvimas šalyje ir jo malda su mumis ir už mus“.

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, dalyvavęs šiose Šv. Mišiose ir pasveikinęs garbingą svečią, apie tai irgi parašė savo „Facebook“ paskyroje: „Man teko didžiulė garbė ir atsakomybė bendruomenės vardu pasveikinti bei padėkoti arkivyskupui už parodytą dėmesį Tauragei, už didžiulius nuveiktus darbus ir už tai, ir kad Lietuva praėjusiais metais turėjo galimybę susitikti su Popiežiumi Pranciškumi.

Apaštališkasis Nuncijus savo paskutines Šv.Mišias Lietuvoje aukojo būtent Tauragėje. Tai didžiulis diplomatinis Tauragės miesto įvertinimas ir didžiulė pagarba. Dėkoju Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonui, dekanui Mariui Venskui už šio išskirtinio svečio pakvietimą į Tauragę, Atvelykio iškilmių organizavimą ir mūsų bendruomenės dvasios stiprinimą!“

Daugiau straipsnių