Aktualijos

Socialinėms pašalpoms per ketvirtį išmokėta 320 tūkst. eurų
  • Įkelta: 2019-04-30

Šių metų pirmąjį ketvirtį socialines pašalpas Tauragės rajone gavo 1708 gyventojai. Socialinė parama skiriama labiausiai nepasiturintiems ir savimi pasirūpinti nepajėgiems asmenims, tačiau socialinės paramos skyriaus darbuotojų teigimu, pašalpų gavėjai turi ne tik teises, bet ir pareigas. Viena tokių pareigų – darbingo amžiaus nedirbančio asmens dalyvavimas visuomenei naudingoje veikloje – rajono teritorijų tvarkyme, socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose. Anot specialistų, prisidėdami prie rajono gerovės tokie gyventojai dažnai užmezga darbo santykius bent jau sezonui ir turi galimybę išsaugoti socialinius įgūdžius bei susirasti ilgalaikį darbą.

Tikslas – padėti

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Ligitos Rimkuvienės, vienas pagrindinių piniginės socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems rajono gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi ir savo šeima dėl objektyvių, kartais ir nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas, be to jie jau yra išnaudoję visas kitas pajamų gavimo galimybes.

Nepasiturintys asmenys turi teisę į socialinę pašalpą, garantuojančią minimalias lėšas pagrindiniams poreikiams (išlaidoms maistui, drabužiams) tenkinti, ir šildymo išlaidų, išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensaciją, skirtą būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti. Sprendžiant, ar gyventojai turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, įvertinamos gaunamos pajamos, turimas turtas ir asmens užimtumas.

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (122 eurai), kiekvienas vyresnis kaip 18 metų dirba, arba nedirba, nes yra atitinkamos priežastys, t. y. mokosi, yra sukakę senatvės pensijos amžių, gaunantys bet kokios rūšies pensiją, yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje, augina vaiką iki 3 m., slaugo ar prižiūri asmenį kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje ir kitais Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytais atvejais.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam asmeniui ir vidutinių vieno asmens pajamų per mėnesį, antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų; trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį socialinė pašalpa Tauragės rajono savivaldybėje buvo skiriama 1708 asmenims (932 šeimoms ar bendrai gyvenantiems asmenims), kuriems išmokėta 319,9 tūkst. Eur. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos paskirtos 2139 asmenims (1463 šeimoms ar bendrai gyvenantiems asmenims) už 107,3 tūkst. Eur. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimui panaudota 35,0 tūkst. Eur, minėta kompensacija pasinaudojo 409 asmenys.

„Socialinės pašalpos gavėjui įsidarbinus yra galimybė papildomai gauti socialinę pašalpą, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo ir, kuri mokama ne ilgiau kaip 12 mėnesių, jeigu asmuo turi teisę į tokią išmoką“, – pasakojo Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Atskirais atvejais, esant sunkiai materialinei padėčiai, ligos, gaisro ar kitais atvejais gyventojai gali kreiptis dėl vienkartinės ar išimties tvarka skiriamos piniginės socialinės paramos. Per 2019 m pirmą ketvirtį socialinė parama išimties tvarka buvo skirta 173 asmenims, išmokėta 17,2 tūkst. Eur, vienkartinė pašalpa skirta 144 asmenims, vienkartinių pašalpų išmokėta už 32,6 tūkst. Eur.

Socialinės pašalpos gavėjai ne tik turi teisę į šią pašalpą, bet ir turi tam tikrų pareigų. Viena iš tokių pareigų – darbingo amžiaus nedirbančio asmens dalyvavimas visuomenei naudingoje veikloje. Pašalpų gavėjai pasitelkiami teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams, tvarkymui; želdinių, krūmų tvarkymui ir priežiūrai, veiklai socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose, veiklai nevyriausybinėse organizacijose, pagalbai teikiant socialines paslaugas ar organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius bei kitai gyvybei ir sveikatai pavojaus nekeliančiai ir specialaus pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujančiai veiklai bendruomenės labui. Iš visuomenės labui pasitelktų 806 asmenų visuomenei naudingoje veikloje dalyvavo 785 asmenys, iš kurių 80 žmonių įsidarbino ar pradėjo savarankišką veiklą.

Norint gauti socialinę pašalpą visuomenei naudingoje veikloje reikia dalyvauti dešimt dienų per mėnesį, po keturias valandas per dieną. Jei asmuo atsisako dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje savivaldybė sustabdo socialinės pašalpos mokėjimą.

Reikalingi dokumentai, kurių nėra valstybės registre

Pasak L. Rimkuvienės, kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos, reikalingi tik tie dokumentai ir informacija, kurių savivaldybė neturi, t. y. nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, kurie patvirtina asmens tapatybę ir yra reikalingi piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui. Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą turi teisę periodiškai tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo ir buities sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai dėl socialinės pašalpos turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ar pagal nuomojamo būsto vietą. Tie gyventojai, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ar nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą.

Kreiptis dėl piniginės socialinės paramos galima ir elektroniniu būdu, prašymą pateikiant per Socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt.

 

 

Daugiau straipsnių