Aktualijos

Bibliotekoje – dvasinių vertybių paieškos su seserimi Liucija
  • Įkelta: 2019-03-01

Šį penktadienį B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyks dvasingas susitikimas su saleziete seserimi Liucija. Tauragiškiai turės progą išgirsti vienuolės pranešimą nūdienos visuomenei itin aktualia tema: „Dvasingumas: mada, būtinybė ar iššūkis?“ Sesuo Liucija, libreto vertėja, įvairių muzikinių projektų įkvėpėja ir iniciatorė, vadovauja seserų saleziečių namams Kaune bei vykdo jaunosios kartos šviečiamąją veiklą. 

Salezietė sesuo Liucija dažnai pasirodo konferencijų organizatorių ar pranešėjų būryje. Ją sutiksime įvairiuose renginiuose vertėjaujančią iš italų kalbos (netgi Popiežiaus vizituose). Neturėtumėte nustebti jos vardą ir pavardę pamatę tikybos mokytojų sąrašuose.

Šiuo metu sesuo Liucija tarnauja Kauno miesto Palemono parapijoje. Palemone yra ir seserų saleziečių (Marijos Krikščionių pagalbos dukterų) namai. Sesuo Liucija vadovauja šių namų bendruomenei, vargonuoja ir ruošia paauglius Sutvirtinimo sakramentui. 

Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto (FMA) įkūrėjai yra šv. kunigas J. Bosko ir šv. Marija Dominyka Mazzarello, kuri gimė 1837 m. gegužės 9 d. Mornezėje (Aleksandrijos provincija, Italija). Šis Institutas įsteigtas istoriniu laikotarpiu, kai atrodė, kad berniukų ugdymu turi rūpintis tik vyrai (vienuoliai, kunigai), o mergaičių – moterys (vienuolės). Seserų saleziečių istorija Lietuvoje prasidėjo pačioje XX a. pradžioje, prieš I pasaulinį karą, kunigo Antanas Skelčio iniciatyva. Sovietmečiu saleziečiai veikė pogrindyje, o bendruomenės atgimimas prasidėjo apie 1980-uosius metus. Vienuoliai vykdo aktyvią vaikų ir jaunimo šviečiamąją veiklą.

Jaunimas sesers Liucijos balsą gali išgirsti klausydami Marijos radijo laidą „YouCat komentaras“, kai ji kalba apie Bažnyčios Katekizmą jaunimui. Laidose keliami tokie klausimai, kaip „Ką reikia daryti apsimelavus, apgavus ar suklaidinus?“

Įdomu tai, kad sesers Liucijos iš italų kalbos verstas kompozitoriaus Placido Domingo jaunesniojo dainas apie Popiežių šv. Jono Paulių II į savo koncertinę programą yra įtraukęs Tauragės garbės pilietis, operos solistas Liudas Mikalauskas.

„Šios programos iniciatorė sesuo salezietė Liucija Grybaitė FMA kartą į vieną mūsų susitikimą atnešė kompaktinę plokštelę su dainomis, parašytomis pagal šv. Jono Pauliaus II žodžius. Tai tapo didžiuliu stimulu sukurti programą apie mūsų tautai itin brangaus šventojo gyvenimo kelią popiežystės link,“ – sakė dainininkas L. Mikalauskas.

Susitikimo su vienuole organizatoriai skelbia, jog šį penktadienį Tauragės rajono B. Baltrušaitytės bibliotekoje laukia atviras ir nuoširdus pokalbis. Jo metu sesuo Liucija sieks sudėlioti viską į lentynėles pranešimu „Dvasingumas: kada, kur, kaip?“
 

Daugiau straipsnių