Aktualijos

Gedulo ir vilties diena. Genocido aukas pagerbti kviečia tylos minute
  • Įkelta: 2018-06-14

Šiandien visoje Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Likus minutei iki vidudienio, 11.59 val., visi kviečiami prisijungti prie pilietinės akcijos – Tylos minutės – okupacijos aukoms atminti. 13.00 vyks minėjimas Kančių kiemelyje.

Sovietinės okupacijos metais Lietuva neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų. Apie 300 tūkst. žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir Tolimojoje Šiaurėje. Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. šalies gyventojų.

Genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, sovietinio genocido ir teroro aukomis 1940-1958 metais tapo kas trečias Lietuvos gyventojas.

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti skirti renginiai Tauragėje prasideda 12 val. Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje. Prieš tai, likus vienai minutei iki vidudienio, „Misija Sibiras“ kviečia prisijungti prie visuotinės akcijos ir pagerbti tylos minute sovietinio teroro aukas.

13.00 Kančių kiemelyje prie paminklo Lietuvos laisvės kovotojams vyks Atminties valanda „Mes prisimename“.

Lankytojai šiandien kviečiami užsukti į Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų muziejų. Čia bus rodomas, režisieriaus, Romualdo Kaminsko, dokumentinis filmas „Birželio ledas“. Jame pasakojama apie fizinį ir dvasinį lietuvių tautos naikinimą pirmosios sovietų okupacijos metais ir 1941 m. birželio trėmimus.

Gyvi liudytojai Irena Valaitytė-Špakauskienė, Ričardas Vaicekauskas, Rytė Merkytė ir kiti dalijasi prisiminimais apie tremtį prie Laptevų jūros. Jų pasakojimus papildo Gintauto Martinaičio piešiniai. 
Pirmasis filmo seansas vyko 10 val., kitas prasidės 15 val.

 

Daugiau straipsnių