Aktualijos

Po biudžeto tvirtinimo socialdemokratai pasijuto „apžaisti“
  • Įkelta: 2018-02-02
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Trečiadienį Tauragės rajono savivaldybės taryba rinkosi į pirmąjį šių metų posėdį. Politikai 45 klausimus svarstė kone keturias su puse valandos, daugiausiai diskusijų sukėlė 48 eurų milijonų dydžio rajono biudžetas ir Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, suteikę išrinktiesiems teisę dalyvauti komitetų posėdžiuose nuotoliniu būdu.

Patvirtintas biudžetas

Didžiojoje posėdžių salėje susirinkę Tarybos nariai patvirtino 2018–2020 metų rajono strategiją, kuri sudaryta atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Politikai labai gerai įvertino Sporto centro, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, Kultūros centro, Tauragės krašto muziejaus vadovų ataskaitas. Šių įstaigų vadovams, išskyrus neseniai dirbti pradėjusią M. Parnarauskienę, paskirti 10 proc. atlyginimo priedai.   

Svarbiausias posėdžio klausimas – 2018 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimas. Prieš jį komitetuose ir laikraštyje „Tauragės kurjeris“ opozicinė socialdemokratų frakcija paskelbė 25 punktų siūlymų sąrašą formuojamam biudžetui. Esą būtina didinti lėšas ligoninės darbuotojams, nors liberalė Iveta Skurvydienė socialdemokratų atstovams paaiškino, kad savivaldybės Tarybos tvarkoje nėra numatyta jokiu įrankių iš biudžeto lėšų mokėti ligoninės darbuotojams atlyginimus.

Opozicija siūlė didinti finansines injekcijas bendruomenėms, švietimui, biudžetinių įstaigų darbuotojams. Tiesa, dažnu atveju nenurodė, iš kurios eilutės šiuos pinigus perkelti. Kaip ne kartą posėdyje teigė savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Irma Jurkšienė, „biudžetas ne guminis“.

Ekonomikos, finansų ir strateginio planavimo komiteto pirmininkas Darius Stankus kai kuriuos opozicijos siūlymus vadino populistiniais. Politikas akcentavo, kad į biudžeto formavimo svarstymus buvo įtraukti visų politinių partijų atstovai, tad į visų siūlymus buvo atsižvelgta.

Valdantiesiems ir opozicijai beveik ir neliko dėl ko kryžiuoti iečių, nes biudžetas šiemet 15 milijonų eurų didesnis, tad didesnės piniginės lėšos skirtos beveik visoms sritims. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė R. Rimkienė teigė nesuprantanti, kam opozicija deklaruoja siekį padidinti lėšas melioracijai, kai jau prieš gerą savaitę buvo patvirtinta papildomai skirti 35 tūkst. (iš viso 100 tūkst.) eurų.

Rekordinio dydžio biudžeto projekte numatytos lėšos socialinei sričiai, švietimui, verslumo skatinimui ir kitoms priemonėms. 1,8 mln. eurų bus skiriama baseino statyboms.

Po baigiamųjų pasisakymų opozicijos lyderis Pranas Petrošius frakcijos vardu paskelbė, jog nebalsuos nei už nei prieš. Valdantieji balsų persvara biudžetą patvirtino, o socialdemokratas Viktoras Kovšovas tik konstatavo: „valdančiajai daugumai pavyko apžaisti opoziciją, sveikinam ją su tuo“.

Tarybos reglamentas

Kur kas daugiau aistrų posėdyje sukėlė Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 149 punkto pakeitimas. Jame numatyta, jog komiteto narys turi teisę dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliu būdu. Paprasčiau tariant, Tarybos narys, dieną prieš komitetą įspėjęs jo pirmininką, užsitikrina teisę dalyvauti klausimų svarstyme interneto pagalba („Skype“ vaizdo konferencijos būdu).

Tarybos posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovės Tauragės apskrityje vyriausiasis patarėjas Rimas Bytautas, pagal turimus teisės aktus ir surinktą informaciją konstatavo, kad šis projektas yra teisėtas. Esą komitetų posėdžių forma nėra nurodyta, Tarybos nariai turi patys įvertinti technines galimybes ir rengti posėdžius.

Šis pasisakymas itin nepatiko Tarybos narei Ritai Grigalienei. „Aš nežinau, pasakysiu drastiškai. Manęs kažkodėl nebestebina Vyriausybės atstovo tarnybos tokie visokie, dėl Andriuškos (ligoninės vadovo L. Indriuškos, – red. past.), va šito reglamento visokie dalykai. Aš tai vadinas, ką aš baigiau, studijas baigiau, kurie man dėstė patys kiečiausi Konstitucinės teisės dėstytojai apie vietos savivaldą apie visą kitą, tai nubraukti yra viena diena“.

„Tarybos narys nevertina Vyriausybės atstovo veiklos. Prašyčiau neviršyti savo įgaliojimų“, – R. Grigalienę tildė R. Bytautas.

„Vien gimti ir augti Tauragėje neužtenka, reikia dar ir sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas,“ – pareiškė socialdemokratai, tikindami, kad reglamento pataisos bandomos įtvirtinti dėl Tarybos nario Lino Stankaus ir Tomo Arvasevičiaus. Esą šie Tauragėje negyvena, nelanko posėdžių, tad ir rinkėjų interesams neatstovauja.

„Kadangi buvo paminėta mano pavardė, noriu Tarybos nario P. Petrošiaus paklausti, iš kur jis gavo informaciją, kad aš negyvenu Tauragėje. Tokių faktų nėra, tokius teiginius vertinu kaip šmeižtą. Jo nuomone, ar aš turėčiau atsisakyti mandato, ar ne, noriu priminti, kad ne jis suteikė mandatą, o rinkėjai, ir kituose rinkimuose rinkėjai spręs. O savo nuomonę aš irgi turiu, galbūt kolūkio pirmininkai neturėtų būti renkami, bet šią nuomonę aš pasilieku sau“, – teigė liberalas T. Arvasevičius.

Liberalų sąjūdžio atstovas Linas Stankus teigė, kad pažeidimo nėra padaręs. Politikas deklaracijoje yra nurodęs, jog jo gyvenamoji vieta yra Ramovės gatvėje, Tauragėje.

L. Stankaus teigimu, 2017 metais nei jis, nei T. Arvasevičius nėra praleidę nė vieno Tarybos posėdžio. O opozicijos atstovams patiems derėtų pasižiūrėti į savo lankomumą.

„Tauragės žinioms“ pasidomėjus, kas į Tarybos posėdžius praleido dažniausiai, paaiškėjo, jog 2015 dėl asmeninių priežasčių 5 praleido Arūnas Beišys, 3 – Robertas Piečia, po 2 Vidas Bičkus, Linas Stankus ir Tomas Arvasevičius.

2016 metais daugiausiai, tris Tarybos posėdžius praleido Robertas Piečia ir Stasys Lapė. Po 2 kartus – Juozas Kniukšta, Viktoras Kovšovas, Vilmantas Liorančas, Eugenijus Margis, Algirdas Mosėjus ir Kęstutis Petkus. T. Arvasevičius dalyvavo visuose posėdžiuose, L. Stankus praleido vieną.

Daugiau straipsnių