Aktualijos

25-metį švenčiančio „Šaltinėlio“ durys atviros šeimoms
  • Įkelta: 2018-02-07

Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ skaičiuoja 25-uosius metus. Per tą laiką įstaigoje buvo globojama per tūkstantį vaikų, o šiuo metu „Šaltinėlis“ gyvena permainų vėjais. Šalyje vykdoma institucinės globos pertvarka įgalina teikti prieinamesnes paslaugas šeimoms, o be globos likusius vaikus apgyvendinti šeimose. Tradiciniai globos namai transformuojasi į kompleksinių paslaugų šeimai centrą.

Globos įstaiga išaugo iš 1974-aisiais įkurto vaikų darželio, kuriame 1993-aisiais buvo atidarytos pirmosios trys vaikų globos grupės pagal amžių: lopšelio, darželio ir mokyklinio amžiaus. Pirmaisiais metais čia įsikūrė trisdešimt vaikų. Bėgant metams globos namų auklėtinių gyvenimo sąlygos gerėja. Ypač jos pagerėjo 2010 metais, įgyvendinus globos namų renovaciją. Šiuo metu įstaigoje glaudžiasi 35 vaikai, suskirstyti į tris šeimynas  pagal vidutinės šeimos modelio sąlygas. Nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, intelekto, broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje iki dvylikos vaikų. Šeimynos patalpas sudaro valgomasis, žaidimų kambariai, svetainė, du miegamieji, rūbinė, higienos patalpos.

Globos namuose teikiamos nuolatinės priežiūros, ugdymo, maitinimo, socialinio darbo, socialinės reabilitacijos ir integracijos bei kitos socialinės paslaugos. Šiuo metu globos namuose tiesiogiai su vaikais dirba 11 socialinių darbuotojų bei tiek pat jų padėjėjų, 2 neformalaus ugdymo pedagogai bei specialusis pedagogas. 2017-ųjų rudenį, į užtarnautą poilsį išėjus ilgametei įstaigos vadovei Reginai Judzinskienei, už „Šaltinėlio“ vairo stojo Kęsčių bendruomenės pirmininkė Lina Baziliauskienė.

„Šaltinėlio“ darbuotojai ruošiasi pokyčiams – šalies mastu vykdoma institucinės globos pertvarka, kuria siekiama sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Siekiama, kad iki 2020-ųjų nė vienas vaikas nebūtų globojamas institucijose. Pirmasis žingsnis, anot „Šaltinėlio“ direktorės L. Baziliauskienės, ketinami įkurti bendruomeniniai namai, kuriuose gyvens 8 vaikai. „Šaltinėlis“ turėtų tapti globos centru. Taip pat savivaldybėje įteisintas socialinio globėjo institutas – ieškomos šeimos, galinčios priimti be tėvų likusius vaikus laikinai globai.

Jau šiuo metu įstaigoje pradėtos teikti pažangios, visiems miesto gyventojams prieinamos nemokamos paslaugos. Tauragės rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Bendruomeninių šeimų funkciją atlieka biudžetinė įstaiga „Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“, paslaugas teikia NVO – koordinacinis centras „Gilė“.

Kaip „Tauragės žinioms“ sakė projekto koordinatorė Odeta Ozgirdaitė, susidomėjimas šeimai skirtomis paslaugomis tikrai didelis – veiklos startavo sausio 15-ąją, skaičiuojama, jog į jas jau įsitraukė per 60 asmenų. Kadangi paslaugų spektras tik plėsis, jomis besinaudojančių asmenų ratas didės.

– Šio projekto tikslas – padėti didinti šeimai teikiamų paslaugų prieinamumą visiems rajono gyventojams. Teikiamos individualios psichologo konsultacijos suaugusiems ir vaikams, taip pat grupiniai užsiėmimai – pozityvios tėvystės mokymai, savipagalbos grupės tėvams, grupės paaugliams, asmenybės augimo grupė, moterų grupiniai užsiėmimai.Startuoja visiškai nauja paslauga – vaikų priežiūros grupė 3–7 metų vaikams. Nuo vasario 13-osios prasidės dar viena veikla – „Šeimos klubas“. Taip pat planuojame pradėti teikti paslaugas seniūnijose, kas dar labiau padidins paslaugų žinomumą ir prieinamumą, – teigė O. Ozgirdaitė.

„Tauragės bendruomeniniai šeimos namai“ informacijos apie paslaugas sklaidą vykdo įvairiais kanalais – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, televizijoje, per bendruomenių aktyvus, seniūnijas.

Daugiau straipsnių