Aktualijos

Garbės piliečio vardą siūloma suteikti Juozui Lukošaičiui
  • Įkelta: 2017-05-11
Savivaldybės albumo nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus Garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimui. Toks įvertinimas artimiausiu metu planuojamas skirti 67 metų tauragiškiui Juozui Lukošaičiui.

J. Lukošaitis gimė 1950 metais,  Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškių miestelyje, gausioje, dešimties vaikų šeimoje. 1955 metais, Šv. Velykų rytą, ant Vilkyškių senosios elektros pastoties, brolis Pranas Lukošaitis su bendraminčiais iškėlė Lietuvos vėliavą. Už tai buvo suimtas ir per tris paras, neišdavęs nei vieno bendražygio, nukankintas. Ši šeimos tragedija, Juozui Lukošaičiui buvo nuolat primenama iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

J. Lukošaitis – buvęs ilgametis Lietuvos girininkas, vėliau verslininkas, šiuo metu gyvenantis JAV, Floridoje.

1969 m. baigęs Kauno miškų technikumą ir įgijęs miško techniko specialybę, buvo paskirtas dirbti į Tauragės miško pramonės ūkį, Ringių girininkiją, girininko pavaduotoju. Tų pačių metų rudenį J. Lukošaitis buvo pašauktas atlikti privalomą karinę tarnybą. Po karinės tarnybos pradėjo dirbti Žygaičių girininkijoje, girininku.

1974 m. perkeltas į Skaudvilės girininkiją, toms pačioms pareigoms. Dirbdamas girininku pasodino apie 350 hektarų miškų, pastatė naują girininkiją ir eiguvą, taip pat keletą naujų gyvenamųjų namų dirbantiesiems. 1976 m. buvo pripažintas geriausiu Lietuvos girininku.1979 m. perkeltas dirbti į Tauragę, miško gamybos sandėlio viršininku, kur dirbo iki 1986 m. 1980 m. tuometinėje Lietuvos Žemes Ūkio Akademijoje, neakivaizdiniu studijų būdu, įgijo ekonomisto – gamybos organizatoriaus išsilavinimą.

1986 m. buvo paskirtas Tauragės komunalinių įmonių kombinato viršininku (UAB „Dunokai“). Jo vadovavimo metu Tauragėje pastatyta Taikos statula, nauja oranžerija, kuri daugelį metų aprūpindavo Tauragės miestą gėlėmis. J. Lukošaitis suprojektavo naują turgų.

1990 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, TBMU reorganizuotas į Tauragės Miškų Urėdiją, o J. Lukošaičiui teko garbė tapti pirmuoju Tauragės Miškų Urėdijos urėdu. Vadovaujant TBMU ir Urėdijai pastatė 34 butus dirbantiesiems. Kasmet nutiesdavo po 17 km naujų miško kelių, suprojektavo naują miškininkų gyvenvietę Papušynėje ir išdalino sklypus individualių namų statybai, atkūrė Batakių, Gaurės ir Ringių girininkijos.

Juozo Lukošaičio vadovavimo girininkijoje metais, įvykdyti ir viršyti visi naujos technikos ir technologijos įdiegimo, darbo našumo kėlimo planai. Jo ir kolektyvo darbai garsino mus ne tik tuometinėje respublikoje, bet ir Sąjungoje. Eigulio Jono Zakarausko žodžiai apie Juozą Lukošaitį, iš laikraščio „Leniniečių balsas“ 1976 09 19: „Tai trisdešimtasis girininkas mano darbe. Ir pats geriausias. Jaunas, bet tikras miško šeimininkas.“ Na, o 1978 09 16 „Leniniečių balsas“ rašė: „Skaudvilės girininkija niekada nebuvo paskutinė, o štai už praeitų metų darbo rezultatus ji buvo pripažinta geriausia ne tik ūkyje, bet ir respublikoje. Tai didelis jauno girininko Juozo Lukošaičio ir viso nedidelio darnaus kolektyvo įvertinimas“. Apie tai rašė ne tik vietinė spauda, bet ir tokie laikraščiai, kaip „Komjaunimo tiesa“.

Prasidėjus privatizacijai, 1992 metais Tauragėje su bendraminčiu Remigijumi Petrausku įkūrė įmonę UAB „Molupis“. 1993 metais atsistatydino iš urėdo pareigų ir pradėjo vadovauti šiai įmonei. Kaip daugelis to meto įmonių, vertėsi didmenine ir mažmenine maisto prekių prekyba. Vėliau, 1995 metais, įkūrė duonos kepyklą, kurioje 2011 metais jau dirbo 460 žmonių ir kuri buvo viena stambiausių apskrities įmonių. 2011 metais UAB „Molupis ir Ko“ buvo parduota, kaip klestinti įmonė. Kepykla kasdien iškepdavo apie 25 tonas įvairių duonos ir konditerijos kepinių. 2009–2011 metais UAB „Molupis ir Ko“ į Tauragės biudžetą sumokėjo daugiausia mokesčių. Prisiminus įmonės įkūrimo istoriją, Juozui Lukošaičiui pačiam atrodo keista, kad jis, būdamas miškininkas, ėmėsi duonos kepimo verslo. Bet kaip pats sako, reikia 90 procentų darbo ir 10 procentų „gyslelės“, kad galėtum verslą valdyti.

Kadangi Juozas Lukošaitis gyvenime vadovavosi principu: „dirbk pats, būk reiklus pirmiausia pats sau ir reikalauk to paties iš kitų“, todėl pasiekė aukštų rezultatų ir buvo pripažintas ir gerbiamas žmogus.

Pardavęs UAB „Molupis ir Ko“ akcijas, Juozas Lukošaitis įsteigė ūkį Gaurės apylinkėje, Eičių girininkijoje, Paikojų kaime. Ūkis siekia 54 ha, iš kurio 17 ha – miškas. Nors gyvena JAV, visas vasaras praleidžia savo ūkyje, Lietuvoje. Šienauja pievas ir gamina pašarą, kurį dovanoja vietos ūkininkams.

J. Lukošaitis yra Sakalo ir Laukėsos medžiotojų klubo narys, aktyvus medžiotojas. Miško negali atsisakyti ir šiandiena. Grįžta ten, kur šaukia širdis. 

Daugiau straipsnių