Aktualijos

Pagramantyje prisiminti krašto knygnešiai
  • Įkelta: 2016-03-29
Virgina BARTUŠIENĖ
Pagramančio bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Pagramančio kraštas garsus ne tik gamtovaizdžiu, įžymiais žmonėmis, bet ir knygnešiais, kurie daugiau kaip prieš 110 metų neleido sustingti mūsų tautos dvasiai, kad svetimos tautos rašmenys neužkerotų lotyniškosios abėcėlės. Knygnešiams ir knygnešio dienai paminėti, Pagramančio kultūros namuose, Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, vyko seminaras „Knygnešystė – Lietuvos istorijos fenomenas“.

Renginyje dalyvavo istorikas mėgėjas Albinas Dementiška, Tauragės kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas, Tauragės krašto muziejaus fondų saugotojas-restauratorius Pranas Tautvydas, knygnešių vaikaičiai Juozas Jonikas, Liuda Jonikaitė-Karbauskienė. 

Susirinkusiesiems buvo pristatytas 2008 metais sukurtas vaizdo filmas „Pagramančio krašto knygnešių keliais, takeliais“. 

Istorikas mėgėjas A. Dementiška papasakojo apie knygnešius Bružus iš Zaltriškių. Apie Tauragės krašto knygnešių veiklą pasakojo kultūros paveldo tarnybos vadovas Tauragėje Edmundas Mažrimas. Nueitą knygnešio Vinco Joniko kelią ir gyvenimą apžvelgė vaikaitis Juozas Jonikas.

Seminaro metu veikė knygų, straipsnių, nuotraukų, eksponatų paroda „Knygnešystė Tauragės krašte“. Eksponatus pristatė Tauragės krašto muziejaus fondų saugotojas-restauratorius Pranas Tautvydas.
Po įdomių ir turiningų prisiminimų, seminaro pabaigoje koncertavo Tauragės moksleivių kūrybos modernaus folkloro studija „Gervės“, kuriai vadovauja Alina Dambrauskienė.

2004 m. Pagramančio miestelyje, švenčiant 100-ąsias spaudos, kalbos ir knygos metines ir pagerbiant krašto knygnešius, šviesos nešėjus, buvo pastatytas stogastulpis „Krašto knygnešiams“ (autorius Aleksas Atkočiūnas). Prie namo, kuriame gyveno garsusis knygnešys Jonas Mažeika, prikalta memorialinė lenta. Žymiausi Pagramančio krašto knygnešiai buvo broliai Antanas ir Ignacas Katauskiai, seserys Marytė ir Uršulė Katauskytės, Jurgis Pilypas, Šeputis, Pranas Pukelis, Jonas Mockus ir kiti. Savo atsiminimuose Jonas Mažeika rašė: „Greta įžymių ir mylimųjų tautos sūnų stovi pliki, užmiršti žmonės. Aš noriu silpnu žodžio darbu pastatyti paminklėlį žmogui, kovojusiam dėl mūsų spaudos ir žodžio laisvės“.

 

Daugiau straipsnių