Aktualijos

Stebės besireklamuojančius kandidatus
  • Įkelta: 2011-02-10
Karinos Sėrikovos nuotrauka

Savivaldybių tarybų rinkimams nenumaldomai artėjant, Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą dėl išorinės politinės reklamos įrengimo. Sudaryta speciali politinės reklamos stebėsenos grupė.

Tauragės rajono apygardos rinkimų komisijos iniciatyva sudaryta politinės reklamos stebėsenos grupė kontroliuos Tauragėje ir rajone pasirodžiusią išorinę politinę reklamą bei rajono žiniasklaidos priemonėse skelbiamą politinę agitaciją. Grupę sudaro keturi nariai: pirmininkė Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovė Redutė Masolienė stebi politinę reklamą laikraštyje „Tauragės žinios“, „Tautos prisikėlimo“ partijos atstovė Lina Zobėlienė stebi laikraštį „Tauragiškių balsas“, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovė Jovita Petkienė – „Tauragės kurjerį“, politinę reklamą Tauragės kabelinėje televizijoje stebi Darbo partijos atstovas Linas Milius. Visa informacija apie žiniasklaidoje platinamą politinę reklamą perduodama Vyriausiajai rinkimų komisijai. Išorinę politinę reklamą grupė stebi bendrai.

– Išorinę reklamą prižiūrime pagal poreikį – jei yra skundų, pranešimų, juos tikriname. Kol kas esame gavę tik vieną skundą – dėl „Tvarkos ir teisingumo“ nario Sigito Kancevyčiaus, reklamuojančio alų ir taip galbūt norėjusio politiškai pasireklamuoti. Komisija nusprendė, kad tai nėra politinė reklama, – „Tauragės žinioms“ sakė R. Masolienė.

R. Masolienės teigimu, norėdami įrengti išorinę reklamą, politikai privalo kreiptis į atitinkamos seniūnijos seniūną su prašymu ir pastato ar sklypo, kuriame bus įrengta reklama, savininko sutikimu.

Anot Tauragės rajono apygardos rinkimų komisijos pirmininkės Albinos Senkuvienės, Tauragės mieste pastatyti aštuoni stendai, ant kurių kandidatai gali pasikabinti savo plakatus.

– Stendai išdėstyti netoli kiekvienos rinkimų apylinkės. Rajone iš viso yra 33 rinkiminės apylinkės. Prie kaimiškųjų rinkimų apylinkių statyti specialių stendų nereikia – paprastai prie kultūros namų ar bibliotekų tokie jau yra, – teigė A. Senkuvienė.

A. Senkuvienė patvirtino, kad šiemet, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus į savivaldybių tarybas, bus išleistas leidinys, informuosiantis Tauragės miesto ir rajono gyventojus apie į savivaldybės Tarybą kandidatuojančius politikus. Kol kas dar neaišku, kokiu tiražu šis leidinys bus išspausdintas, pasak komisijos pirmininkės, anksčiau panašūs leidiniai būdavo leidžiami tiražu, prilygstančiu apygardos rinkėjų skaičiui per pusę, vadinasi – 19901 šiemet. Planuojama, kad leidinys rinkėjus pasieks kartu su rinkėjų kortelėmis (šiemet jomis bus pakeisti iki šiol naudoti rinkėjų pažymėjimai). Leidinys finansuojamas už Vyriausiosios rinkimų komisijos lėšas.

Tauragės miesto seniūno Virginijaus Žiliaus teigimu, rinkimų stendai mieste pastatyti prie pilies, prie Melioratorių ir Šlaito gatvių sankirtos, prie Stoties ir J. Tumo-Vaižganto gatvių sankirtos, prie Laisvės ir Vilties gatvių sankirtos, Prie Gedimino gatvės ir Ateities tako sankirtos, prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Tauragės skyriaus pastato, prie Profesinio rengimo centro ir Vytauto gatvėje (skelbimų lenta).

Kiekviena lenta padalyta į lygias dešimt dalių, kadangi šiemet kandidatuoja devynios partijos ir vienas nepriklausomas kandidatas.

Daugiau straipsnių