Aktualijos

Žudantys centai ir vėl vilioja vaikus
  • Įkelta: 2010-06-15
Pamatę besiartinančius žmones, vaikai iš savo „darbo“ vietos spruko. Karinos Sėrikovos nuotrauka

Pirmąją šių metų moksleivių vasaros atostogų dieną, senosiose Tauragės dvaro kareivinėse ir vėl supokšėjo plaktukų dūžiai – atostogaujantis jaunimas ėmėsi papildomo uždarbio, ardydami apgriuvusias kolonas. Deja, vietinius gyventojus šie plaktuko dūžiai ne juokais gąsdina – baiminamasi, kad nepasikartotų jau ne kartą nutikusi istorija, kai ardantys nenaudojamus pastatus buvo sužaloti mažamečiai.

Vaikus reikia gelbėti

– Bijau, kad nepasikartotų sena istorija, kai beardydamas šiuos pastatus žuvo jaunuolis. Kiek pamenu, dar du kartus buvo sužeisti ir vaikai. Suprantu jaunimą – nori užsidirbti papildomų pinigėlių, todėl manau, kad vaikai nekalti – juos reikia gelbėti, – laikraščiui pasakojo Tauragės dvaro seniūnaitis Vytautas Balčiūnas.

Pasak jo, senajame kariniame miestelyje besidarbuojančius vaikus trečiadienį jis pastebėjo apie vienuoliktą valandą. V. Balčiūnas kalbėjosi su nepilnamečiais. Vaikai jam pasakojo, kad apgriuvusias kolonas ardo dėl metalo ir plytų, kurias vakare kažkas atvažiuos supirkti. Vaikų teigimu, už plytą jiems mokama 20 ct.

Į senąjį karinį miestelį nuvyko ir „Tauragės žinių“ komanda. Pastebėjome du 11–12 metų ir vieną maždaug 15 metų berniukus. Sutūpę ant žemės jie nuo plytų gremžė cementą. Vos pamatę besiartinančius žmones, vaikai metė įrankius ir spruko į aplink kolonas želiančius krūmynus. Vietoje, kur ardyta kolona, liko gulėti nedidelis pjūklas, plaktukas, laužtuvas. Išardytos plytos buvo tvarkingai sukrautos į krūvą, kitoje krūvoje gulėjo iš kolonos išluptas metalo laužas. Anot V. Balčiūno, vaikai – Tauragės dvaro gyventojai.

Ardymas vyksta beveik dešimtmetį

Seniūnaitis V. Balčiūnas pasakojo, kad senųjų kareivinių pastatų, priklausančių Tauragės rajono savivaldybei, ardymas prasidėjo dar 2002-aisiais, kol jie dar niekam nebuvo išnuomoti. Esą iš pradžių iš nenaudojamų pastatų buvo vagiami radiatoriai, vamzdynai ir metalinės sijos, kiti metaliniai daiktai. Kai visas metalas buvo išvogtas, pradėtos nešti plytos.

V. Balčiūnas miglotai prisiminė, kad apie 2004-uosius karinis miestelis buvo išnuomotas klaipėdiečiui verslininkui Norkui, tačiau po poros metų griovimo darbai sustojo ir kariniame miestelyje ir vėl pradėjo darbuotis savavaliai ardytojai.

– Norėčiau, kad savivaldybė atkreiptų dėmesį į pavojų vaikų saugumui keliančius pastatus: arba įpareigotų pastatus nugriauti tuos, kam jie išnuomoti, arba samdytų naujus pastatų nuomotojus, su kuriais sudarytų sutartį dėl nugriovimo. Galų gale yra šių pastatų savininkas – Tauragės savivaldybė – valdininkai turi imtis atsakomybės, kitaip bus aukų, – nuomonę reiškė seniūnaitis.

Pripažintas avariniu

Redakcijos žiniomis, dalį buvusių Tauragės dvaro kareivinių pastatų ir teritorijos 2004 metais iš Tauragės rajono savivaldybės iš tiesų buvo išsinuomojęs verslininkas Kęstutis Norkus. Tačiau po 2009-ųjų kovo pradžioje šioje teritorijoje įvykusios nelaimės, kurios metu ant dešimtmečio Tauragės dvaro gyventojo užkrito ardoma kolona, K. Norkaus vadovaujama UAB „Taugana“ kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybę, kad nuomos sutartis būtų nutraukta. 2009 metų liepos pabaigoje Klaipėdos administracinis teismas paskelbė „Tauganos“ bankrotą.

Apie apleistų kolonų, kurias beardant, įvyko ne viena nelaimė, likimą teiravomės Tauragės rajono savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjos Genovaitės Pukelytės.

– Šių metų sausio viduryje Tauragės rajono savivaldybė nutraukė nuomos sutartį su „Taugana“. Na, o kovo mėnesį aštuonis Tauragės dvaro kareivinių pastatus nuolatinė komisija, atsakinga už savivaldybės pastatų pripažinimą avariniais, pripažino esant avarinės būklės. Dar keturi pastatai nuo kovo pradžios konkurso būdu išnuomoti verslininkui Antanui Venckui, – teigė valdininkė.

Tarp avarinės būklės pastatų – ir statinys, tiksliau, jo dalis – kolonos, kurios masinte masina Tauragės dvaro vaikus. Dar vienas apleistas pastatas Tauragės dvaro kareivinėse siūlomas nuomoti.

G. Pukelytės teigimu, šiuo metu Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius rengia sprendimą Tarybai dėl avarinės būklės pripažintų objektų Tauragės dvare likvidavimo. Pasiūlymas planuojamas svarstyti birželio 23-ąją.

Pastatus būtina aptverti arba nugriauti

Tauragės seniūnijos seniūnė Danguolė Jatautienė „Tauragės žinioms“ prisipažino, kad pastaruoju metu dėl apleistų Tauragės dvaro pastatų į ją niekas nesikreipė.

– Jau kuris laikas apie senųjų kareivinių ardomus pastatus nieko negirdėti. Paskutinis signalas buvo nelaimė, kai ardant vieną nepilnametį užgriuvo. Manau, reikia atitverti nebaigiamų statyti pastatų statybvietes ar jau griūvančius pastatus nuo mažų vaikų. O jei nėra galimybės atitverti, tokie pastatai turi būti sulyginti su žeme. Tauragės dvare gyvena apie tūkstantį gyventojų, 400 jų – nepilnamečiai, – kalbėjo seniūnė.

Seniūnė nežino, nei kam priklauso apgriuvusios kolonos, nei žemė, ant kurių jos stovi.

Kareivinės – dvigubos traukos centras

Tauragės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja Jolita Vaišvilaitė susirūpino sužinojusi, kad buvusiose kareivinėse ir vėl ardomi pastatai.

– Visai neseniai pakalbėjome, kad jau kuris laikas ten nesimato vaikų ir štai. Važiuodami į Tauragės dvarą paprastai prasukame pro šalį pasižiūrėti, ar vaikai neardo pastatų likučių. Dabar teks nuvažiuoti ir įvertinti situaciją, jei nustatysime nepilnamečių tapatybę, kreipsimės į jų tėvus ir prašysime jų sudrausminti vaikus, – sakė J. Vaišvilaitė.

Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistės apsilankė Tauragės dvare. Moterys aplankė tris šeimas, kuriose, kaip jos spėjo, gali gyventi plytas ardę nepilnamečiai. Dviejų šeimų vaikai prisipažino ardę plytas.

– Situacija tokia, kad Tauragės dvaro karinis miestelis tapo tiesiog dvigubu traukos centru, – komentavo J. Vaišvilaitė.

J. Vaišvilaitės teigimu, aplankytų šeimų mamos sakė nežinančios, kad jų vaikai ardo plytas, ir buvo priblokštos bei išgąsdintos tokios žinios. Visos aplankytos šeimos yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Šiandien vaikų teisių specialistės planuoja aplankyti ir daugiau Tauragės dvaro šeimų, kurių vaikai, manoma, kareivinėse ardo kolonas.

Daugiau straipsnių