Aktualijos

Tarybos posėdį ženklino gėlės ir žinia apie netektį
  • Įkelta: 2010-06-23
Iškilmingai pasveikintos gausių šeimų, auginančių tėvų globos netekusius vaikus, mamos. Ramunės Ramanauskienės nuotrauka

Trečiadienio savivaldybės tarybos posėdis buvo paženklintas gėlėmis, artėjančių Joninių nuojauta ir žinia apie netektį.

Pasveikintos mamos

Prieš pradėdami posėdį politikai pasveikino keturių gausių šeimų, auginančių tėvų globos netekusius vaikus, mamas. Šios šeimos išgarsėjo respublikinės gerumo ir vilties akcijos dėka. Gėlės ir simbolinės dovanos įteiktos Palmirai Šidlauskienei, Danutei Prišmantienei, Birutei Drūtienei ir Vijolytai Mažrimienei.

Atleis ilgametę vadovę

Iš pareigų nuspręsta atleisti Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorę Stefaniją Andrejanovą, išmokant jai keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją. Direktorė iš pareigų pasiprašė atleidžiama dėl sveikatos būklės. Kol kas, kol S. Andrejanova serga, ją iki tikrojo atleidimo poste pakeis žinomas šachmatininkas Audrius Bitinas.

– Kai direktorė pasveiks, pakviesim ją į posėdį ir palinkėsim to, ko norim palinkėti, – jau pritarus šiam sprendimo projektui sakė meras Pranas Petrošius.

Planuojamos saulės jėgainės

Taryba pritarė UAB „Šviesos energija“ prašymui leisti rengti žemės sklypų Norkaičių ir Zuikiškės kaimuose detaliuosius planus. Šiuose sklypuose numatoma statyti saulės jėgaines. Pasak Tarybos nario Rimanto Parnarausko, saulės jėgainės – nauja energijos išgavimo rūšis, ji esanti sveikintina ir rajono gyventojai tuo turėtų tik džiaugtis.

Vėl atidėjo

Daugiausiai diskusijų sulaukė klausimo dėl naujosios šiukšlių surinkimo tvarkos svarstymas. Jau kelerius metus svarstydami ir vis atidėliodami šį klausimą rajono politikai ir vėl šios tvarkos įvedimą atidėjo. Šįkart iki 2011 metų liepos 1-osios.

Vienas per kitą politikai replikavo, prikaišiojo vieni kitiems.

Liberalcentristas Robertas Piečia retoriškai klausė:

– Kiek dar šiukšlės bus vežamos į miškus? Vargstam jau ne metus ir ne dvejus, o sprendimo vis nėra. Gal trūksta kompetencijos Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro vadovams?

Nutarta įpareigoti atliekas surenkančią savivaldybės bendrovę „Dunokai“ aktyviau stebėti, kad visi gyventojai sudarytų šiukšlių surinkimo sutartis.

Šiandien vis dar neaišku, nei kada realiai naujoji tvarka bus įvesta, nei kiek už šiukšlių surinkimą gyventojai turės mokėti.

Ligoninės – savivaldybės

Savivaldybės žinion perduota iki šiol Tauragės apskrities viršininko administracijai pavaldi buvusi apskrities ligoninė. Savivaldybės žinioje nuo šiol bus ir visas ligoninės kilnojamasis bei nekilnojamasis turtas.

Apskričių viršininkų administracijos naikinamos nuo liepos 1-osios.

Liūdna žinia

Baigiantis posėdžiui meras P. Petrošius Tarybai pranešė liūdną žinią – netikėtai mirė vos trisdešimtmetį perkopęs mero patarėjo Arūno Beišio sūnus, todėl patarėjas posėdyje nedalyvavo. Velionis bus pašarvotas Skaudvilėje.

Nepamiršti ir Jonai bei jų artimieji. Meras priminė, kad Joninės bus švenčiamos Pagramantyje, Jovaruose, Adakave, Dapkiškiuose, Lomiuose ir Tauruose.

Daugiau straipsnių