Aktualijos

Kaimo žmonių prašymai politikams nė motais
  • Įkelta: 2010-06-01
Į „Tauragės žinių“ redakciją antradienį užsukęs Pagramančio klebonas Vladislovas Juškys (kairėje) ir mažoniškis Bronislavas Keseriauskis sakė, kad valdininkai paprastų kaimo žmonių prašymus ignoruoja. Daivos Sitnikienės nuotrauka

Vasarį dėl privažiavimo prie Pagramančio katalikų bažnyčios ir kapinių pagerinimo raštu į Tauragės rajono tarybą kreipęsi šio miestelio gyventojaivaldininkų atsakymo nesulaukė iki šiol. Pasak parapijos klebono Vladislovo Juškio, atsakymo parapijiečiai nebuvo sulaukę ir iš mero Roberto Piečios, kai su tokiu pačiu prašymu į jį kreipėsi 2009 metų spalį.

Pasak Pagramančio parapijos klebono Vladislovo Juškio, kaimo žmonėms svarbiais klausimais diskutuota bendruomenės susirinkime, tačiau jie į prašymą tebelaukia raštiško atsakymo. Esą jei šiemet pinigai jau paskirstyti ir nėra galimybių įrengti tako į kapines, šį ir kitus klausimus bent įtrauktų į kitų metų planus. V. Juškys prisiminė ir Mažonų seniūno viešai bendruomenės susirinkime duotą, bet netesėtą pažadą, kad seniūnija pasirūpins nors kartą per dvi savaites nupjauti žolę nuo tako. Šią savaitę neapsikentę tikintieji žolę link kapinių nuo bažnyčios nusipjovė patys. Pagramančio gyventojai pro bažnyčios pašonę einančioje gatvėje prašo įrengti vienos krypties eismą, nes siaurame kelyje neįmanoma prasilenkti su priešpriešiais važiuojančiomis mašinomis, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, prie kapinių pastatyti šiukšlių konteinerį ir tualetą.

Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad į gyventojų prašymus valstybinės įstaigos privalo atsakyti per 20 dienų, jei nereikia rinkti papildomos medžiagos iš sprendimų, protokolų, archyvo. Jei prašoma daug ar sudėtingos informacijos, atsakymo terminą galima pratęsti iki 20 darbo dienų, apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, nurodant pratęsimo priežastis.

Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, pats gyvenantis Pagramančio miestelyje, „Tauragės žinias“ patikino, kad situacija dėl automobilių stovėjimo aikštelės, vienos krypties eismo ir tako link kapinių jam gerai žinoma ir jau ne kartą aptarta su Pagramančio bendruomene bei klebonu. Pasak mero, gyventojams buvo paaiškinta, kad įrengti aikštelės nėra galimybės, nes žemė toje vietoje privati. Mero teigimu, prie bažnyčios įrengti vienos krypties eismo taip pat negalima, nes tai padarius būtų tik blogiau. Savo atsakymus meras pagramantiškiams pažadėjo pateikti ir raštu.

Daugiau straipsnių