Aktualijos

„Tvarkiečių“ gerovė – už mūsų pinigus
  • Įkelta: 2010-05-21
„Tvarkos ir teisingumo“ partija pasinaudojo lengvata – už nuomą nemoka. Daivos Sitnikienės nuotrauka

„Tauragės žinios“ sulaukė signalo, kad Bažnyčių gatvėje įsikūrusiam partijos „Tvarka ir teisingumas“ Tauragės skyriui dar tuomet, kai šios partijos Tauragės skyriaus pirmininkas Sigitas Kancevyčius dirbo mero patarėju, savivaldybė padarė išimtį ir būstinę suremontavo iš rajono biudžeto lėšų. Savivaldybės vadovai aiškina, kad gražus gestas skirtas ne partijos gerovei, esą savivaldybės patalpos, kurias nuomoja šios partijos skyrius, remontuotos taupant šilumą.

Už nuomą nemoka

Apie tai paklaustas savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus aiškino, kad savivaldybės patalpose, kurios išnuomotos partijai „Tvarka ir teisingumas“, tebuvo sudėti langai, taupant šilumą. A. Mosėjus nurodė, kad remontas atliktas iš nuompinigių, kuriuos savivaldybei moka šios partijos skyrius, tačiau, kaip netrukus išsiaiškinome, suklydo.

„Tvarkos ir teisingumo“ Tauragės skyriaus pirmininkas, Viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius „Tauragės žinioms“ aiškino, kad patalpos jo vadovaujamam partijos skyriui skirtos pagal panaudos sutartį. Tai reiškia – nemokamai, tik sumokant komunalinius mokesčius.

Pasak S. Kancevyčiaus, pernai, kai partijos skyrius vairavimo mokyklai užleido ankstesnes patalpas ir įsikėlė į patalpas Bažnyčių gatvėje, savivaldybės, kaip jų savininkės, paprašė sudėti naujus langus, nes senieji buvę labai prasti, užkamšyti laikraščiais. Ar „tvarkiečiai“ savivaldybės prašė daugiau finansinės paramos partijos būstinės remontui, S. Kancevyčius sakė neprisimenąs. Iš pradžių paklausęs, kodėl apie būstinės remontą turi „Tauragės žinioms“ pasakoti, vėliau paaiškino, kad remonto darbus partiečiai susiorganizavo patys, už savo lėšas. Esą skyriuje yra žmonių, mokančių kloti grindis ir dažyti. Dažų ar kitų medžiagų pirkimo kvitų S. Kancevyčius neparodė.

Apžiūrėti nepavyko

Apžiūrėti, kaip „tvarkiečiai“ įsikūrę, ketinome trečiadienį, tačiau to padaryti „Tauragės žinioms“ nepavyko. Nors ant būstinės durų skelbiama, kad „Tvarkos ir teisingumo“ partijos Tauragės skyriaus pirmininkas S. Kancevyčius arba šios partijos savivaldybės tarybos nariai kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį interesantus priiminėja nuo 12 iki 13 valandos, jos buvo užrakintos. Kabinete nebuvo ir jokio kito atstovo, nors ant durų skelbiamos darbo valandos – nuo 10 iki 14 valandos.

Tądien nepasirodė ir tose pačiose patalpose įsikūręs interesantus kiekvieną trečiadienį nuo 13 iki 15 valandos turintis priimti Europos parlamentaro Juozo Imbraso padėjėjas Juozapas Bauža. Vėliau J. Bauža „Tauragės žinioms“ telefonu paaiškino, kad į biurą buvo trumpam užsukęs pasiimti segtuvų su dokumentais ir tuoj pat išvyko, nes turėjęs reikalų.

Sakė netiesą

Tauragės rajono savivaldybės atstovė spaudai Izolina Turauskienė padėjo surinkti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Atstovės spaudai pateiktais duomenimis 2009-ųjųspalio 15 dienos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Mosėjaus įsakymu patalpos Bažnyčių gatvėje partijos „Tvarka ir teisingumas“ Tauragės skyriui panaudos pagrindais perduotos dešimčiai metų.Šia sutartimi šios partijos skyrius įpareigotas mokėti mokesčius už eksploatavimo išlaidas ir komunalines paslaugas. Panaudos sutartyje, kurią gavome iš savivaldybės atstovės spaudai, įrašyta, jei partijos „Tvarka ir teisingumas“ skyrius be savivaldybės administracijos rašytinio leidimo pagerintų patalpų būklę, už tai negautų atlygio, tačiau panaudos gavėjas įsipareigojo savo lėšomis atlikti turto priežiūros ir paprastojo remonto darbus – užlopyti stogą ir grindis, taisyti santechniką, prakiurusį vamzdyną, išbyrėjusį tinką, keisti radiatorius, apmušalus, tvarkyti susidėvėjusius apdailos elementus, priklijuoti iškritusias keramines plyteles, dažyti duris, grindis, laiptus.

Pasidomėjus išsamiau, paaiškėjo, kad S. Kancevyčius „Tauragės žinioms“ sakė netiesą, be plastikinių langų keitimo, „tvarkiečių“ būstinėje už biudžeto lėšas emulsiniais dažais buvo išdažyta 38 kv. metrai lubų ir 60 kv. metrų sienų. Už šiuos darbus ir medžiagas sumokėta apie 1800 litų. Iš viso, įskaitant plastikinius langus ir jų montažą, „Tauragės butų ūkiui“ savivaldybė sumokėjo daugiau nei 5500 Lt.

„Darbiečiai“ paramos neprašė

Nuo 2009-ųjų rugsėjo tauragiškius priima ir dar vieno Europos parlamentaro Viktoro Uspackich padėjėja Regina Aurylienė. Šio europarlamentaro biuras įsikūrė Darbo partijos Tauragės skyriaus būstinėje. Anksčiau turėtas mažesnes patalpas „darbiečiai“ pakeitė į didesnes, tačiau būstinei įrengti lėšų iš savivaldybės neprašė, patalpas remontavo savo jėgomis ir už savo pinigus.

– Savivaldybė ir taip dejuoja dėl mažo biudžeto, todėl nė nedrįsom prašyti paramos. Be to, abejoju, ar nors kiek lėšų būtume gavę. Įsikūrėme savo pastangomis. Daug nekainavo, tačiau mūsų svečiai gyrė, kad pas mus jauku ir gražu, – sakė R. Aurylienė.

Europarlamentaras V. Uspackich patalpas nuomojasi iš UAB „Danjona“.

Daugiau straipsnių